Diafragmabråck, operation

Tillståndet betyder att mellangärdesmuskeln (diafragma) som skiljer bukhålan och bröstkorgen åt, inte är hel. Organ från bukhålan kan då åka upp i bröstkorgen, vilket leder till att lungorna inte får tillräckligt med plats för att utvecklas normalt. Därför krävs operation så att organen kan placeras rätt och muskeln kan slutas.

Hur lång tid tar det?

Operationen tar cirka 2,5 timmar. Men räkna med att ditt barn är på operationsavdelningen halva dagen. 

Före

Innan operationen får barnet ligga i kuvös för att lättare kunna hålla värmen och kunna övervakas. Barnet är uppkopplat till en apparat som visar puls, blodtryck och syreupptag i blodet. I de flesta fall behöver barnet hjälp med sin andning av en respirator. För att klara operationen så bra som möjligt måste barnet vara stabilt i andning och cirkulation, vilket vanligtvis tar några dygn efter födseln.

Under

 Vid operationen förs bukorganen försiktigt ner till bukhålan igen och hålet i mellangärdet sys ihop.

Efter

Efter operationen behöver ditt barn fortsatt andningshjälp med respirator. Det kommer att dröja ett par dagar innan ditt barn kan få mat. Under tiden får barnet vätska och näring via dropp. Barnet kommer att få smärtstillande mediciner regelbundet för att inte ha ont efter operationen. Du får givetvis vara med ditt barn hela tiden och hjälpa till med skötseln.

När operationssåret är läkt, magen kommit igång och barnet börjat få mat tar barnlungläkare över huvudansvaret för fortsatt vård och uppföljning.

Barn med diafragmabråck följs regelbundet av ett multiprofessionellt team under hela uppväxten.

Den första tiden kan kännas svår men vi finns till både för ditt barn och dig. Var inte rädd för att fråga när det är något du undrar eller inte förstår. Till din hjälp finns även kurator och psykolog på avdelningen. De kan bland annat ge stöd och social information.

Kvalitetsregister 

Alla barn som opereras inom Barnkirurgin på SUS följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi skall kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni önskar veta mer. Om ni inte önskar att ert barn följs upp via våra register meddelar ni personalen så ordnas det utan att vården påverkas.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.