Diafragmabråck – operation

Diafragmabråck är en medfödd defekt i mellangärdesmuskeln. Organ från bukhålan kan då åka upp i bröstkorgen och försämra lungornas utveckling. Barnet opereras några dagar efter födseln – organen placeras då rätt och diafragman sluts.

Operationen tar cirka 2,5 timmar. Men räkna med att ditt barn är på operationsavdelningen halva dagen. 

Innan operationen får barnet ligga i kuvös för att lättare kunna hålla värmen och kunna övervakas. Barnet är uppkopplat till en apparat som visar puls, blodtryck och syreupptag i blodet. I de flesta fall behöver barnet hjälp med sin andning av en respirator. För att klara operationen så bra som möjligt måste barnet vara stabilt i andning och cirkulation, vilket vanligtvis tar några dygn efter födseln.

Under operationen förs bukorganen försiktigt ner till bukhålan igen och hålet i mellangärdet sys ihop.

Efter operationen fortsätter ditt barn att få hjälp att andas med en respirator. Det kommer att dröja ett par dagar innan ditt barn kan få mat. Under tiden får barnet vätska och näring via dropp. Barnet kommer att få smärtstillande mediciner regelbundet för att inte ha ont efter operationen. Du får givetvis vara med ditt barn hela tiden och hjälpa till med skötseln.

När operationssåret är läkt, magen kommit igång och barnet börjat få mat tar barnlungläkare över huvudansvaret för fortsatt vård och uppföljning.

Barn med diafragmabråck följs regelbundet av ett multiprofessionellt team under hela uppväxten.

Den första tiden kan kännas svår men vi finns till både för ditt barn och dig. Var inte rädd för att fråga när det är något du undrar eller inte förstår. Till din hjälp finns även kurator och psykolog på avdelningen. De kan bland annat ge stöd och social information.

Kvalitetsregister 

Alla barn som opereras inom Barnkirurgin på Sus följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi skall kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni önskar veta mer. Om ni inte önskar att ert barn följs upp via våra register meddelar ni personalen så ordnas det utan att vården påverkas.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter