Diafragmabråck – operation

Diafragmabråck är en medfödd defekt i mellangärdesmuskeln. Organ från bukhålan kan då åka upp i bröstkorgen och försämra lungornas utveckling. Barnet opereras några dagar efter födseln – organen placeras då rätt och diafragman sluts.

Operationen tar cirka 2,5 timmar. Men räkna med att ditt barn är på operationsavdelningen halva dagen. 

Innan operationen får barnet ligga i kuvös för att lättare kunna hålla värmen och kunna övervakas. Barnet är uppkopplat till en apparat som visar puls, blodtryck och syreupptag i blodet. I de flesta fall behöver barnet hjälp med sin andning av en respirator. För att klara operationen så bra som möjligt måste barnet vara stabilt i andning och cirkulation, vilket vanligtvis tar några dygn efter födseln.

Under operationen förs bukorganen försiktigt ner till bukhålan igen och hålet i mellangärdet sys ihop.

Efter operationen fortsätter ditt barn att få hjälp att andas med en respirator. Det kommer att dröja ett par dagar innan ditt barn kan få mat. Under tiden får barnet vätska och näring via dropp. Barnet kommer att få smärtstillande mediciner regelbundet för att inte ha ont efter operationen. Du får givetvis vara med ditt barn hela tiden och hjälpa till med skötseln.

När operationssåret är läkt, magen kommit igång och barnet börjat få mat tar barnlungläkare över huvudansvaret för fortsatt vård och uppföljning.

Barn med diafragmabråck följs regelbundet av ett multiprofessionellt team under hela uppväxten.

Den första tiden kan kännas svår men vi finns till både för ditt barn och dig. Var inte rädd för att fråga när det är något du undrar eller inte förstår. Till din hjälp finns även kurator och psykolog på avdelningen. De kan bland annat ge stöd och social information.

Kvalitetsregister 

Alla barn som opereras inom Barnkirurgin på Sus följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi skall kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni önskar veta mer. Om ni inte önskar att ert barn följs upp via våra register meddelar ni personalen så ordnas det utan att vården påverkas.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter