Blindtarmsstomi hos barn (appendikostomi) – operation

Appendikostomi används på barn som har problem med tarmtömning eller avföringsinkontinens. Ingreppet innebär att blindtarmen läggs ut på magen genom en operation, så barnet får tarmsköljande vätska genom denna i stället för i ändtarmen.

Själva operationen tar cirka 30 minuter, men det tar 2–3 timmar i operationssalen eftersom barnet sövs. Barnet stannar på sjukhuset mellan 1–5 dagar.

Tänk på att barnet inte får äta mat eller dricka något ett visst antal timmar innan barnet ska sövas. Detta gör sövningen så säker som möjligt, och gäller alltid när sövningen är planerad.

Operationen görs oftast med så kallad titthåls-kirurgi. Blindtarmen sys fast mot huden på höger sida av magen och en liten tunn plastslang (kateter) eller en så kallad knapp läggs in i öppningen med förbindelse till tjocktarmen. Knappen är en kanal som efter behov kan öppnas eller stängas och kallas även gastrostomi. 

Efter operationen sitter knappen eller plastslangen kvar för att området på huden ska läka och för att hålla ingången öppen. Efter en eller några dagar går det bra att ge lavemang i appendikostomin via knappen eller den tunna plastslangen. Man börjar ofta med koksaltslavemang men senare kan även laxerande läkemedel ges via appendikostomin.

Plastslangen tas bort efter cirka 6 veckor och efter detta ges lavemang genom att införa en plastslang i öppningen vid varje gång barnet behöver lavemang. Om barnet har fått en knapp där en slang kan kopplas på, sitter knappen kvar och byts cirka var sjätte månad.

Har barnet tidigare fått lavemang i ändtarmen ges samma typ och mängd i appendikostomin. Mängden lavemang som ges är individuellt för varje barn och kan behöva ändras över tid.

Efter utskrivning sker kontroll på mottagningen efter 23 veckor och sedan utefter behov. Utvärdering av tarmfunktionen med appendikostomin sker hos barnkirurgen efter 46 månader.

Skötsel av appendikostomin

Det kan vara lite kladdigt runt öppningen av appendikostomin den första veckan. Tvätta av huden runt slangen morgon och kväll med tvål och vatten så att det hålls helt rent. Ofta läggs öppningen om med en remsa sårförband, personalen visar hur detta går till.

Även när såret är läkt tvättas appendikostomin regelbundet. Med läkt appendikostomi kan barnet duscha som vanligt och vid bad sätter du ett vattentätt plåster över.

Om huden skulle rodna runt öppningen, barnet får feber eller om barnet upplever stark smärta kan en infektion ha uppstått. Då bör ni uppsöka vård så att prover kan tas och rätt medicinering kan ges till barnet.

Alla barn som opereras följs upp i kvalitetsregister

Alla barn som opereras inom barnkirurgin på Sus registreras och följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Så gör vi för att vi ska kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni vill veta mer. Om ni inte vill att barnet ska följas upp via våra register, säg till personalen så ordnar de det. Detta påverkar inte vilken vård ni får.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.