Blindtarmsstomi hos barn (appendikostomi), operation

Appendikostomi används på barn som har problem med tarmtömning eller avföringsinkonsistens. Ingreppet innebär att blindtarmen läggs ut på magen genom en operation, så barnet får tarmsköljande vätska genom denna i stället för i ändtarmen.

Operationen tar ca 30 minuter, men då barnet sövs tar det 23 timmar på operationssalen. Den totala vårdtiden är mellan 1–5 dagar.

Inför all planerad sövning ska barnet vara fastande för att sövningen i sig ska vara så säker som det överhuvudtaget går. Att fasta innebär att barnet varken får inta mat eller dryck ett visst antal timmar innan sövningen inleds.

Operationen görs oftast med så kallad titthåls-kirurgi. Blindtarmen sys fast mot huden på höger sida av magen och en liten tunn plastslang (kateter) eller en så kallad knapp läggs in i öppningen med förbindelse till tjocktarmen. Knappen är en kanal som efter behov kan öppnas eller stängas och kallas även gastrostomi. 

Efter operationen sitter knappen eller plastslangen kvar, detta är för att området på huden ska läka och för att hålla ingången öppen. Efter en eller några dagar går det bra att ge lavemang i appendikostomin via knappen eller den tunna plastslangen. Man börjar ofta med koksaltslavemang men senare kan även laxerande läkemedel ges via appendikostomin.

Plastslangen tas bort efter cirka 6 veckor och efter detta ges lavemang genom att införa en plastslang i öppningen vid varje gång barnet behöver lavemang. Om barnet har fått en knapp där en slang kan kopplas på, sitter knappen kvar och byts cirka var sjätte månad.

Har barnet tidigare fått lavemang i ändtarmen ges samma typ och mängd i appendikostomin. Mängden lavemang som ges är individuellt för varje barn och kan behöva ändras över tid.

Efter utskrivning sker kontroll på mottagningen efter 23 veckor och sedan utefter behov. Utvärdering av tarmfunktionen med appendikostomin sker hos barnkirurgen efter 46 månader.

Skötsel av appendikostomin 

Det kan vara lite kladdigt runt öppningen av appendikostomin den första veckan. Tvätta av huden runt slangen morgon och kväll med tvål och vatten så att det hålls helt rent. Ofta läggs öppningen om med en remsa sårförband, personalen visar hur detta går till.

Även när såret är läkt tvättas appendikostomin regelbundet. Med läkt appendikostomi kan barnet duscha som vanligt och vid bad sätter du ett vattentätt plåster över.

Om huden skulle rodna runt öppningen, barnet får feber eller om barnet upplever stark smärta kan en infektion ha uppstått. Då bör ni uppsöka vård så att prover kan tas och rätt medicinering kan ges till barnet.

Kvalitetsregister 

Alla barn som opereras inom Barnkirurgin på SUS följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi skall kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni önskar veta mer. Om ni inte önskar att ert barn följs upp via våra register meddelar ni personalen så ordnas det utan att vården påverkas.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter