Barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Här vårdas nyfödda barn som opererats för missbildningar på exempelvis tarmar eller urinvägar. Vi vårdar även barn- och ungdomar under 15 år som genomgått operation eller som behöver behandling för njur-, mag- och tarmkanal eller öronsjukdomar.

För besökare och anhöriga

Förälder, eller en annan närstående, kan vara med barnet på sjukhuset under hela vårdtiden och får nattetid sova inne på barnets rum. Personalen sköter den medicinska vården samt den dagliga omvårdnaden, men du som förälder eller närstående är den trygga punkten för barnet i sjukhusmiljön.

Vi har fria besökstider. Tänk på att inte besöka vår avdelning om du är förkyld eller liknande. Vi vill inte att fler än 2 - 3 personer besöker barnet vid samma tillfälle.

En dag på avdelningen

Varje dag kommer ni att träffa det vårdteam som sköter barnet. Teamet består av läkare, sjuksköterska samt undersköterska/barnsköterska. Till teamet kopplar vi vid behov in andra specialister beroende på vad barnet behöver för att bli frisk igen. 

Vi som jobbar här

Vi som arbetar på avdelningen är ett team av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och uroterapeut.

Det finns även möjlighet för både barn- och förälder att träffa kurator eller psykolog. Vid behov av kontakt med kurator eller psykolog kan du fråga sjukvårdspersonalen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter