Barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Här vårdas nyfödda barn som opererats för missbildningar på exempelvis tarmar eller urinvägar. Vi vårdar även barn- och ungdomar under 15 år som genomgått operation eller som behöver behandling för njur-, mag- och tarmkanal eller öronsjukdomar.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Förälder eller en annan närstående kan vara med barnet på sjukhuset under hela vårdtiden och sova på barnets rum under natten. Personalen sköter den medicinska vården och den dagliga omvårdnaden, men du som förälder eller närstående är den trygga punkten för barnet i sjukhusmiljön.

Vi har fria besökstider. Tänk på att inte besöka vår avdelning om du är förkyld eller liknande. Vi vill inte att fler än 23 personer besöker barnet vid samma tillfälle.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter