Föräldrar är välkomna att besöka sitt barn om de inte ha feber, hosta eller andningsbesvär. Syskon, vänner och andra närstående får avstå från besök just nu.

Barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om nyfödda barn som opererats för missbildning på tarmar eller urinvägar. Vi vårdar även barn- och ungdomar som ännu inte har fyllt 15 år och som behandlas för sjukdomar i njurarna, magen, tarmkanalen eller öronen.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Förälder eller en annan närstående kan vara med barnet på sjukhuset under hela vårdtiden och sova på barnets rum under natten. Personalen sköter den medicinska vården och den dagliga omvårdnaden, men du som förälder eller närstående är den trygga punkten för barnet i sjukhusmiljön.

Vi har fria besökstider. Tänk på att inte besöka vår avdelning om du är förkyld eller liknande. Vi vill inte att fler än 23 personer besöker barnet vid samma tillfälle.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter