Reproduktionsmottagning Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången). På hållplats Tandvårdshögskolan kan du lätt byta från stadsbuss till linje 99 sjukhusbussen och stiga av på hållplats Sus västra. Bussen är gratis.

Hitta på plats

Du hittar oss på våningsplan 3.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att undersöka ofrivillig barnlöshet, analysera sperma eller för att få hjälp med assisterad befruktning. Assisterad befruktning kan göras med IVF-behandling, insemination och ägg- och spermadonation. Vi undersöker och behandlar även problem med erektion, hormonstörningar och kromosomstörningar.

Du kommer också hit om du ska göra en könskorrigering och få hormonbehandling, eller om du ska behandlas för cancer och därför vill frysa ner spermier, ägg och äggstockar.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även söka vård genom att skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via vår e-tjänst. Du kan även ringa till oss för att få mer information.

När remissen kommer hit registreras den i din journal och bedöms av en läkare. Om du är aktuell för behandling hos oss ställs du i kö och får sedan en kallelse hemskickad. Om du inte är aktuell, går remissen tillbaka till dig eller din läkare.

Hormonbehandling vid könskorrigering kräver remiss från psykiatrisk utredare på könsidentitetsmottagning.

Kontakt via e-tjänster

Tänk på att mycket av kontakten med oss sker via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är därför viktigt att du har tillgång till e-legitimation.

Så här gör du för att logga in i e-tjänsterna.

Ditt besök hos oss

Aktuella förändringar i och med covid-19:

 • På den här mottagningen får du som patient ha med dig en närstående vid besöket.
 • Väntetiden till alla våra mottagningar är längre än vanligt. Vi kan tyvärr inte besvara frågor kring detta eftersom vi inte vet hur pandemin fortlöper och hur detta kommer påverka oss.
 • Du kommer inte bli debiterad för sen avbokning om du har symptom på sjukdom, eller rädsla för att bli smittad vid ditt besök. Du måste dock kontakta oss för att informera om detta annars blir du debiterad för uteblivet besök.
 • Du bör använda munskydd när du vistas i våra lokaler. Detta gäller även personalen och andra besökare. Har du inget eget kan du få av oss.
 • På grund av färre i vår personal kommer vi att utföra en begränsad andel färska IVF-behandlingar och detta kan medföra att man kan bli nekad ett flertal gånger.
 • Behandlingar så som återföringar av tidigare frysta embryon, insemination samt hormonstimuleringar fortsätter som vanligt.
 • Patienter som ska fertilitetsbevara på grund av start av kemoterapi (cancerbehandling) har fortsatt prioritet.

Har du nyligen varit utomlands? Då ska du meddela detta till oss innan eller vid ditt besök.

Inför ditt besök

Ta med dig:

 • legitimation
 • en lista över de mediciner som du tar
 • eventuellt högkostnadskort eller frikort.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Kom 15 minuter innan utsatt tid och anmäl ditt besök i receptionen.

Efter besöket

I samband med att du åker hem får du information om uppföljning.

Tänk på att de flesta av våra mediciner inte är lagerförda på apotek. Det kan därför dröja ett par dagar innan du får hem dem. Vi har avtal med apoteket på sjukhusområdet som garanterar att våra mediciner alltid finns i lager där.

Övrig information

Om du/ni inte kvalificerar till offentligt finansierad assisterad befruktning, till exempel om ni redan har ett gemensamt barn,  finns det ibland möjlighet att betala för behandlingar.

 • Insemination med donerade spermier: 13 500 kronor
 • IVF-behandling med donerade spermier: 30 000 kronor
 • Frystransfer: 9 100 kronor
 • Spermaanalys (antal, rörlighet, utseende) inklusive intyg och telefonsamtal på svenska med läkare: 1 800 kronor
 • Tillägg av SCSA till spermaprov: 2 200 kronor
 • Privat fertilitetsbevarande åtgärd, nedfrysning av spermier: 5 800 kronor
 • Privat fertilitetsbevarande åtgärd, nedfrysning av äggceller: 12 000 kronor
 • Privat fertilitetsbevarande åtgärd, nedfrysning av embryo (befruktade ägg): 18 000 kronor
 • Spermiedonation: 600 kronor
 • Äggdonation: 12 000 kronor

Vill du donera ägg eller spermier?

Att donera ägg och spermier (1177.se)

Du som kommer till oss för fertilitetsutredning kommer bli erbjuden möjligheten att delta i en forskningsstudien RUBIC. Resultaten bidrar till insikter som kan hjälpa till att förhindra infertilitet hos människor i framtiden.

Film om forskningsstudien RUBIC

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter