Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången). På hållplats Tandvårdshögskolan kan du lätt byta från stadsbuss till linje 99 sjukhusbussen och stiga av på hållplats Sus Västra. Bussen är gratis.

Hitta på plats

Du hittar oss på våningsplan 2.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att göra abort eller för att få råd om sexuell hälsa, graviditet, preventivmedel och abort. Vi följer också upp dig efter ett missfall, avvikande cellprov eller om du har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Du kan också komma hit om du har ett beroende och är gravid eller om du planerar att bli gravid.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Ring till vår mottagning för att boka en tid om du vill göra abort. Väntetiden för att få komma på första besöket är vanligtvis mellan 7 och 11 dagar.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

En remiss krävs för uppföljning av avvikande cellprov, preventivmedelsrådgivning och rådgivning inom sexuell hälsa. Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via vår e-tjänst Egen vårdbegäran

Information om egen vårdbegäran

Ditt besök hos oss

Just nu får du inte ta med någon till ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. I vissa fall kan din närstående istället vara med via röst- eller videosamtal på din telefon. Ibland kan vi göra undantag från besöksförbudet, till exempel utifrån patientens tillstånd och för en vårdnadshavare utan symtom.

Har du nyligen varit utomlands? Då ska du meddela detta till oss innan eller vid ditt besök.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Ambulatorieteamet - för dig som är gravid och har en beroendeproblematik

Hos oss kan du få stöd för en drogfri graviditet och i föräldraskapet fram till barnet är två år, av barnmorskor med särskild kompetens. Stödet utformas efter ditt och din familjs behov och situation. Vi erbjuder även stöd till partner, enskilt eller tillsammans med dig.

Ni kan få hjälp med:

 • Avgiftning och stöd till drogfrihet
 • Stödkontakt i möte med andra vårdgivare
 • Uppföljningskontakt med BVC – och vid behov med socialtjänsten
 • Abort och abortsamtal
 • Preventivmedel

Ambulatorieteamet har även mammagrupp under din graviditet och babycafé när barnet är fött.

Före besöket

Kostnad vid abort och abortrådgivning/ Fees for abortion and abortion counselling

 • Abortion counselling: 1 917 SEK

 • Medical home abortion including medicines, counselling before the abortion and a visit to Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö after abortion: 5 600 SEK

 • Medical abortion performed at the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö: SEK 12 224 SEK

If you meet any of the following criteria the above mentioned fees applies to you:

 • You are over 18 years of age, Nordic citizen and a resident in a country outside of the EU/EES, Australia or Switzerland. If you have the S2 certificate and bring it with you to your visit you will not have to pay the fee. The certificate can be issued by the Social Insurance Agency in your country of residence.

 • You are over 18 years of age, Nordic citizen and resident in a country within EU/EES, Australia or Switzerland.

 • Abortion counselling: 1 917 SEK

 • Medical home abortion including medicines, counselling before the abortion and a visit to the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö after the abortion: 5 600 SEK

 • Medical abortion performed at the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö: SEK 12 224

The fee is paid in advance. You must fill in a Payment Agreement at the front office desk located at Jan Waldenströms gata 47, Malmö, upon arrival at the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö.

If you meet any of the following criteria the above mentioned fees applies to you.

 • You are over 18 years of age, non-Nordic citizen and a resident in a country outside of Sweden.

 • Abortrådgivning: 1 917 kronor

 • Medicinsk hemabort inklusive läkemedel, besök och återbesök: 5 600 kronor

 • Medicinsk abort som utförs på avdelningen: 12 224 kronor (extra kostnad kan tillkomma om komplikationer sker).

Kostnaden gäller för dig som uppfyller något av dessa kriterier:

 • Du som är över 18 år, svensk medborgare och bor eller studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz. För att slippa kostnaden behöver du ha intyget S2. Intyget kan utfärdas via socialförsäkringsinstitutet i landet du bor i.

 • Du som är över 18 år, svensk medborgare och studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz och därmed är avregistrerad från folkbokföringen i Sverige, men som anses bosatt i Sverige. För att slippa avgiften behöver du ha intyget "Certificate of entitlement to care in Sweden for persons studying in another EU/EES country or Switzerland". Intyget utfärdas av Försäkringskassan i Sverige.

 • Läkarbesök/barnmorskebesök på mottagningen: 600 kronor.

Kostnaden gäller för dig som uppfyller detta kriterium:

 • Du som är över 18 år, svensk medborgare och bosatt utanför EU/EES, Schweiz eller andra länder som Sverige saknar konventioner med.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?