I och med covid-19, får du inte följa med eller besöka någon som får vård hos oss. Du får däremot följa med eller besöka ditt barn om du inte har feber, hosta eller ont i halsen.

Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången). På hållplats Tandvårdshögskolan kan du lätt byta från stadsbuss till linje 99 sjukhusbussen och stiga av på hållplats Sus Västra. Bussen är gratis.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att göra abort eller för att få råd om sexuell hälsa, graviditet, preventivmedel och abort. Vi följer också upp dig efter ett missfall, avvikande cellprov eller om du har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Du kan också komma hit om du har ett beroende och är gravid eller om du planerar att bli gravid.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Ring till vår mottagning för att boka en tid om du vill göra abort. Väntetiden för att få komma på första besöket är vanligtvis mellan 7 och 11 dagar.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

En remiss krävs för uppföljning av avvikande cellprov, preventivmedelsrådgivning och rådgivning inom sexuell hälsa. Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via blanketten nedan.

Egen vårdbegäran Kvinnosjukvård Lund och Malmö

Information om egen vårdbegäran

Ditt besök hos oss

Ambulatorieteamet - för dig som är gravid och har en beroendeproblematik

Hos oss kan du få stöd för en drogfri graviditet och i föräldraskapet fram till barnet är två år, av barnmorskor med särskild kompetens. Stödet utformas efter ditt och din familjs behov och situation. Vi erbjuder även stöd till partner, enskilt eller tillsammans med dig.

Ni kan få hjälp med:

 • Avgiftning och stöd till drogfrihet
 • Stödkontakt i möte med andra vårdgivare
 • Uppföljningskontakt med BVC – och vid behov med socialtjänsten
 • Abort och abortsamtal
 • Preventivmedel

Ambulatorieteamet har även mammagrupp under din graviditet och babycafé när barnet är fött.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Före besöket

Kostnad vid abort och abortrådgivning/ Fees for abortion and abortion counselling

Fees for Nordic citizens (aside from Swedish citizens)

 • Abortion counselling: 1 917 SEK

 • Medical home abortion including medicines, counselling before the abortion and a visit to Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö after abortion: 5 600 SEK

 • Medical abortion performed at the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö: SEK 12 224 SEK

If you meet any of the following criteria the above mentioned fees applies to you:

 • You are over 18 years of age, Nordic citizen and a resident in a country outside of the EU/EES, Australia or Switzerland. If you have the S2 certificate and bring it with you to your visit you will not have to pay the fee. The certificate can be issued by the Social Insurance Agency in your country of residence.

 • You are over 18 years of age, Nordic citizen and resident in a country within EU/EES, Australia or Switzerland.

Fees for non-Nordic citizens

 • Abortion counselling: 1 917 SEK

 • Medical home abortion including medicines, counselling before the abortion and a visit to the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö after the abortion: 5 600 SEK

 • Medical abortion performed at the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö: SEK 12 224

The fee is paid in advance. You must fill in a Payment Agreement at the front office desk located at Jan Waldenströms gata 47, Malmö, upon arrival at the Gynekologimottagning kvinnohälsa Malmö.

If you meet any of the following criteria the above mentioned fees applies to you.

 • You are over 18 years of age, non-Nordic citizen and a resident in a country outside of Sweden.

Du som är svensk medborgare och bor inom ett EU/EES-land eller Schweiz

 • Abortrådgivning: 1 917 kronor

 • Medicinsk hemabort inklusive läkemedel, besök och återbesök: 5 600 kronor

 • Medicinsk abort som utförs på avdelningen: 12 224 kronor (extra kostnad kan tillkomma om komplikationer sker).

Kostnaden gäller för dig som uppfyller något av dessa kriterier:

 • Du som är över 18 år, svensk medborgare och bor eller studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz. För att slippa kostnaden behöver du ha intyget S2. Intyget kan utfärdas via socialförsäkringsinstitutet i landet du bor i.

 • Du som är över 18 år, svensk medborgare och studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz och därmed är avregistrerad från folkbokföringen i Sverige, men som anses bosatt i Sverige. För att slippa avgiften behöver du ha intyget "Certificate of entitlement to care in Sweden for persons studying in another EU/EES country or Switzerland". Intyget utfärdas av Försäkringskassan i Sverige.

Du som är svensk medborgare och bor utanför ett EU/EES-land eller Schweiz

 • Läkarbesök/barnmorskebesök på mottagningen: 600 kronor.

Kostnaden gäller för dig som uppfyller detta kriterium:

 • Du som är över 18 år, svensk medborgare och bosatt utanför EU/EES, Schweiz eller andra länder som Sverige saknar konventioner med.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter