Hjärtkateterisering

Hjärtkateterisering är en undersökning där vi mäter hjärtats pumpförmåga samt trycket i hjärtat och i lungornas blodkärl. Detta görs för att utreda exempelvis hjärtsvikt eller pulmonell hypertension, vilket innebär högt blodtryck i lungorna. Med hjälp av de mätvärden vi får vid undersökningen kan vi sätta in rätt behandling.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar ungefär en timme. Efteråt måste du stanna på sjukhuset i ytterligare två timmar för kontroll.

Före

Kvällen före undersökningsdagen ska du duscha med bakteriedödande tvättsvampar enligt de instruktioner du har fått. Efteråt får du inte använda annan tvål, hudkräm, parfym eller liknande, eftersom det kan förstöra den bakteriedödande effekten.

Ibland får du "cykla" medan du ligger ner under undersökningen, så det är bra om du har bekväma kläder.

Du får äta och dricka som vanligt, om du inte har fått andra besked av personalen. Om du tar urindrivande läkemedel ska du vänta med morgonens dos tills efter undersökningen. Det är också viktigt att du tömmer urinblåsan innan undersökningen börjar.

Under

Du får lägga dig på ett undersökningsbord där vi tvättar dig på halsen, oftast på höger sida där det finns blodkärl som är lätta att nå. Läkaren bedövar huden och sticker in en tunn hylsa i blodkärlet och tejpar fast den på halsen. Genom hylsan kan läkaren sedan komma ner i hjärtat med den tunna slang som kallas kateter, som används för att mäta tryck och flöden. Med hjälp av röntgenbilder kan vi nå fram till rätt ställe i hjärtat med katetern.

I samband med undersökningen tar vi även blodprov. Ibland vill vi också göra tryckmätningar medan hjärtat får anstränga sig lite. Du får i så fall "cykla" i fem minuter medan du ligger på undersökningsbordet, med hjälp av en speciell apparat med pedaler.

Efter

Efter undersökningen går det bra att äta och dricka direkt. Du måste stanna på sjukhuset i två timmar, och innan du åker hem ska en sjuksköterska kontrollera stickstället på halsen.

De första dagarna efter undersökningen bör du undvika kraftig fysisk ansträngning. Låt tejpen som sitter på halsen vara kvar till dagen efter undersökningen. Då går det också bra att duscha som vanligt.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.