Fysisk hjärtrehabilitering

Om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller genomgått en kranskärlsoperation, är fysisk hjärtrehabilitering en viktig del av behandlingen. Det kostar inget att delta och du kan träna i både Lund och Malmö.

Träningstillfällena pågår under cirka fyra veckor.

2-4 veckor efter din hjärthändelse träffar du en sjukgymnast på kranskärlsmottagningen. Du får då göra ett enklare cykel- och muskelfunktionstest. Efter det erbjuds du träning i grupp två gånger i veckan under cirka fyra veckor tillsammans med andra hjärtpatienter, där man utgår från dina förutsättningar och behov.

Om du inte vill eller kan delta i träningen på sjukhuset så kan du få hjälp med aktivitets- och träningsrådgivning. Efter en tid kallas du till ett nytt cykel- och muskelfunktionstest.

Träningen består av konditionsträning på motionscykel samt individanpassad cirkelträning. Syftet med gruppträningen är att du ska känna dig trygg i hur mycket du kan och bör anstränga dig efter din hjärthändelse. Vi anpassar träningen så att den passar dig, även om du inte har någon träningsvana alls sedan tidigare.

Även om du är van motionär sedan tidigare kan det kännas annorlunda att träna när du har börjat ta nya mediciner efter en hjärthändelse.

Efter en tid kallas du till ett nytt cykel- och muskelfunktionstest. Vi ställer samtidigt frågor om hur det går för dig med träningen.

Som kranskärlspatient är målet att du dagligen ska vara fysiskt aktiv minst 30 minuter på en något ansträngande nivå, så kallat "snacktempo". Det är bra om du dessutom kan träna med en lite hårdare intensitet 3-5 gånger i veckan.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter