Aortaklaffbyte med kateterteknik – Tavi

Om aortaklaffen i ditt hjärta är förkalkad och inte kan öppnas på rätt sätt, kan du få en ny. Vi sätter dit den genom blodkärlen utan att öppna bröstkorgen – ett så kallat tavi-ingrepp. Ingreppet görs när öppen hjärtkirurgi inte är lämplig.

Själva ingreppet tar en till två timmar. Du blir oftast kvar på sjukhuset två till fyra dagar.

Du kommer oftast till sjukhuset för inskrivning dagen före ingreppet. Om du tar blodförtunnande eller diabetesmedicin ska du ofta sluta med dessa några dagar före inläggning. Läs noga i din kallelse och kontakta koordinatorn om du är osäker.

På vårdavdelningen träffar du läkare, sjuksköterska och sjukgymnast, som informerar dig om hur behandlingen går till och vad du ska tänka på. Ibland gör vi också olika hjärtundersökningar inför ingreppet.  

Du kommer antingen att vara vaken och få lugnande medicin eller bli sövd, beroende på vad läkaren bedömer är bäst. Om du ska sövas får du först andas in syrgas under ett par minuter genom en ansiktsmask. Därefter får du läkemedel via en droppnål. Narkosläkare och narkossjuksköterska finns med under hela ingreppet för att se till att du mår bra.

Läkaren sticker in en kateter, en tunn plastslang, i ett blodkärl. Via kärlet kan läkaren nå fram till hjärtat och placera dit en ny hjärtklaff. Oftast sticks katetern in vid ljumsken, men ibland görs i stället ett litet snitt på bröstkorgen. Läkaren använder röntgenbilder under ingreppet för att placera klaffen rätt. Den gamla klaffen behöver inte tas bort, utan trycks åt sidan av den nya som förs in genom katetern.

Efter ingreppet kommer du tillbaka till vårdavdelningen. Om du har blivit sövd får du först vakna upp på intensivvårdsavdelningen. Ibland får du hjälp att andas med respirator under de första timmarna.

När du är tillbaka på vårdavdelningen är det bra om du kommer upp och rör på dig fyra timmar efter ingreppet. Ibland får du vänta lite längre med att röra på dig och då berättar vi vad som gäller för just dig. Eftersom du kan ha ont får du smärtstillande medicin. För att undvika problem med din nya klaff kommer du även att få blodförtunnande medicin. Vissa tabletter ska du fortsätta ta även efter att du kommit hem från sjukhuset.

Du får åka hem tidigast dagen efter ingreppet. De första två veckorna ska du inte lyfta eller bära tyngre än ett kilo. När det har gått två veckor kan du ofta röra dig helt fritt. 

 

Ungefär en månad efter att du fått en ny klaff blir du kallad till ett första uppföljande besök. Då kontrollerar läkaren att klaffen fortfarande fungerar som den ska. Detta görs antingen på Skånes universitetssjukhus eller på  sjukhuset på din hemort.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.