Sentinel node-undersökning – Portvaktskörtelscintigrafi

Sentinel node-undersökning görs för att ta reda på om det finns cancerceller i portvaktskörteln eller portvaktskörtlarna. Du får en spruta med ett radioaktivt ämne innan bilder tas med en gammakamera.

Kontakta oss före undersökningen om:

  • du är gravid eller ammar
  • du nyligen har genomgått en annan undersökning eller behandling med radioaktivt ämne.

Sentinel node-undersökning efterföljs oftast av en operation och då kan du ha fått information om att fasta. Följ de instruktioner du i så fall har fått från kirurgen.

I övrigt behöver du inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Så går behandlingen till

För att vi ska kunna ta reda på vilken eller vilka körtlar som tumören leder sitt lymfflöde till, ger vi dig en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne. Sprutan ges i eller vid tumören. Sprutan kan även ges vid ärret efter en borttagen tumör.

Behandlingen med injektionen tar cirka 15-30 minuter. Därefter får du lägga dig på en brits medan en gammakamera sakta rör sig över dig för att ta bilder. Ofta gör vi även en lågdos-datortomografi, en skiktröntgen, över det område eller de områden där vi ser att tumören leder lymfflöde till.

Bildtagningen tar olika lång tid beroende på vilka bilder din kirurg efterfrågat. Ofta tar hela undersökningen, inklusive injektionen, mindre än 2 timmar.

Bilderna bedöms och tolkas av en läkare som skickar ett skriftligt utlåtande till den mottagning eller avdelning som skickade dig till undersökningen. De ger dig resultatet av undersökningen och berättar hur ni följer upp resultatet. Ofta görs en operation av portvaktskörteln samma dag.

Så mår du efteråt

Det radioaktiva ämnet är inte farligt. Strålningen som det avger motsvarar den mängd strålning som ges vid de flesta röntgenundersökningar. Du kommer inte känna av det radioaktiva preparat som injiceras vid tumören eller ärret.

Varför görs behandlingen?

Din kirurg remitterar dig till sentinel node-undersökning för att ta reda på om det finns cancerceller i portvaktskörteln eller portvaktskörtlarna.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.