Bentäthetsmätning (bendensitometri)

Bendensitometri är en sorts röntgenundersökning som används för att undersöka skelettets bentäthet för bedömning av benskörhet. Bendensitometri kallas också för Bentäthetsmätning.

Mätningen tar 15–30 minuter.

Om du är gravid ska du kontakta oss före undersökningen.

Inför undersökningen får du ta av dig metallföremål och kläder som innehåller metall. Därefter får du ligga ned på en brits och med hjälp av en röntgenliknande teknik mäter vi bentätheten i skelettet.

Oftast mäts bentätheten i höften och i ländryggen, ibland mäter vi även andra delar av kroppen. Du får också svara på en del frågor om din hälsa, kost och motion.

Undersökningen är smärtfri och strålningen är mindre än vid en vanlig röntgenundersökning.

Resultatet skickas till läkaren som remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter