Rekonstruktion vid avvikelse av ytterörat – mikroti

Varje år föds ett tjugotal barn med omfattande avvikelse av ytterörat (mikroti). Defekten kan variera från ett nästan normalt öra till att helt saknas. Genom att ta brosk från revben och hud från höften kan vi bygga upp ett nytt ytteröra.

Det krävs vanligen tre operationer med minst tre månaders mellanrum för att "bygga" ett nytt öra. Dubbelsidig mikroti kräver fyra operationer.

Den nedre åldersgränsen för operation styrs av barnets kroppsliga tillväxt och psykiska mognad. Revbensbrosken måste vara tillräckligt stora och barnet måste vara helt införstått med vad rekonstruktionen innebär i form av upprepade operationer och sjukhusvistelser.

Vanligtvis påbörjas inte rekonstruktionen förrän vid sex-sju års ålder.

En förälder kan övernatta med sitt barn under vårdtiden på vår avdelning.

Operation 1:

Operationstid cirka 180 minuter. Vårdtiden brukar vara sex-sju dagar inklusive inskrivningsdag.

Brosket sätts samman och skulpteras till ett passande ytteröra. För att få passande storlek och form används en mall som gjorts med hjälp av det normala örat.

En ficka görs under huden och det skulpterade brosket läggs på plats. Av det ursprungliga örat formas en öronsnibb.

Operation 2:

Operationstid cirka 60 minuter. Vårdtiden brukar vara tre dagar inklusive inskrivningsdag.  Eventuellt kan ingreppet göras som dagkirurgi vilket innebär att barnet kan gå hem samma dag.

Efter tre månader "reses" örat från skallbenet. Sårytan täcks med hud som tas från nedre delen av buken. Återbesök cirka en vecka för kontroll och stygntagning.

Operation 3:

Operationstid cirka 30 minuter. Vårdtiden brukar vara tre dagar, inklusive inskrivningsdag. Eventuellt kan ingreppet göras som dagkirurgi vilket innebär att barnet kan gå hem samma dag.

För att få örat att stå ut, placeras ett brosk, eller konstgjort ben, mellan örat och skallbenet. Vid behov görs finjusteringar av hud och brosk på det nya örat. Vi anpassar också vid behov det normala örat till det "nya" örat.

Under första veckan efter operationerna har barnet ett mindre öronförband eller pannbandsbandage.

Efter den första operationen har barnet ont i revbenen där brosket tagits bort. Vi minskar smärtan genom att vid operationen lägga in en tunn plastkateter i vilken vi kan spruta in lokalbedövning direkt i såret under de första dagarna efter operationen.

Vi ger dessutom smärtstillande medicin i dropp, som dricka eller i tablettform.

Vid operation 2 och 3 är det mycket lite obehag i form av smärtor.  Det går bra att sova på örat med mjuktunderlag vid samtliga operationer.

På nedre delen av bröstkorgen blir ärret cirka tre-sex centimeter långt. Vi syr inuti huden vilket vanligtvis ger ett trådsmalt ärr.

Tagstället för hud på låret ser ut och läker som ett skrubbsår. Det tar cirka två veckor, därefter är området rodnat och bleknar successivt under de närmsta månaderna. Efter ett år är det knappt synligt.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?