Rekonstruktion vid avvikelse av ytterörat – mikroti

Varje år föds ett tjugotal barn med omfattande avvikelse av ytterörat (mikroti). Defekten kan variera från ett nästan normalt öra till att helt saknas. Genom att ta brosk från revben och hud från höften kan vi bygga upp ett nytt ytteröra.

Det krävs vanligen tre operationer med minst tre månaders mellanrum för att "bygga" ett nytt öra. Dubbelsidig mikroti kräver fyra operationer.

Den nedre åldersgränsen för operation styrs av barnets kroppsliga tillväxt och psykiska mognad. Revbensbrosken måste vara tillräckligt stora och barnet måste vara helt införstått med vad rekonstruktionen innebär i form av upprepade operationer och sjukhusvistelser.

Vanligtvis påbörjas inte rekonstruktionen förrän vid sex-sju års ålder. I praktiken brukar rekonstruktionen påbörjas från tio års ålder och uppåt.

En förälder kan övernatta med sitt barn under vårdtiden på vår avdelning.

Operation 1:

Operationstid cirka 180 minuter. Vårdtiden brukar vara sex-sju dagar inklusive inskrivningsdag.

Brosket sätts samman och skulpteras till ett passande ytteröra. För att få passande storlek och form används en mall som gjorts med hjälp av det normala örat.

En ficka görs under huden och det skulpterade brosket läggs på plats. Av det ursprungliga örat formas en öronsnibb.

Operation 2:

Operationstid cirka 60 minuter. Vårdtiden brukar vara tre dagar inklusive inskrivningsdag.  Eventuellt kan ingreppet göras som dagkirurgi vilket innebär att barnet kan gå hem samma dag.

Efter tre månader "reses" örat från skallbenet. Sårytan täcks med hud som tas från nedre delen av buken. Återbesök cirka en vecka för kontroll och stygntagning.

Operation 3:

Operationstid cirka 30 minuter. Vårdtiden brukar vara tre dagar, inklusive inskrivningsdag. Eventuellt kan ingreppet göras som dagkirurgi vilket innebär att barnet kan gå hem samma dag.

För att få örat att stå ut, placeras ett brosk, eller konstgjort ben, mellan örat och skallbenet. Vid behov görs finjusteringar av hud och brosk på det nya örat. Vi anpassar också vid behov det normala örat till det "nya" örat.

Under första veckan efter operationerna har barnet ett mindre öronförband eller pannbandsbandage.

Efter den första operationen har barnet ont i revbenen där brosket tagits bort. Vi minskar smärtan genom att vid operationen lägga in en tunn plastkateter i vilken vi kan spruta in lokalbedövning direkt i såret under de första dagarna efter operationen.

Vi ger dessutom smärtstillande medicin i dropp, som dricka eller i tablettform.

Vid operation 2 och 3 är det mycket lite obehag i form av smärtor.  Det går bra att sova på örat med mjuktunderlag vid samtliga operationer.

På nedre delen av bröstkorgen blir ärret cirka tre-sex centimeter långt. Vi syr inuti huden vilket vanligtvis ger ett smalt ärr.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter