Plastikkirurgimottagning Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången). På hållplats Tandvårdshögskolan kan du lätt byta från stadsbuss till linje 99 sjukhusbussen och stiga av på hållplats Sus västra. Bussen är gratis.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att opereras med återskapande plastikkirurgi om du har en medfödd missbildning eller om du har haft en tumörsjukdom eller fått andra skador. Vi gör inga skönhetsrelaterade ingrepp.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via blanketten nedan.

Egen vårdbegäran till plastikkirurgi

Ditt besök hos oss

Just nu får du inte ta med någon till ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och covid-19. I vissa fall kan din närstående istället vara med via telefon eller video. Ibland kan vi göra undantag från besöksförbudet, till exempel för en vårdnadshavare utan symtom.

Om covid-19 och besöksförbudet

Kom ihåg att ta med legitimation.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Före besöket

Använd inte produkter med stark doft av hänsyn till personer som är känsliga för starka dofter.

Under

Kom i god tid och anmäl ditt besök i receptionen.

Efter besöket

Du får veta mer om uppföljning när du åker hem.

En kallelse till ett eventuellt återbesök eller telefontid skickas hem till dig.

LKG-teamet

Vi hjälper barn med spalt

Läpp-käk-gomspaltteamet samlar en rad olika specialiteter för att ge dig eller ditt barn bästa möjliga vård.

Totalt träffar vi ungefär 40 barn om året från hela södra Sverige med varierande typer av spalt. Barnet träffar olika delar av LKG-teamet under hela sin behandling.

Har ni via ultraljud fått veta att ert väntade barn har en spalt? Då är ni hjärtligt välkommen till oss för information. Barnmorskan som upptäcker spalten ska skicka en remiss till oss, sedan tar vi kontakt inom tre dagar. Ni kan också boka tid själva hos LKG-kooordinatorn.

Teamet består av:

 • Plastikkirurg: den läkare som opererar barnet.
 • Käkortoped: är specialist på tänder och käkkirurgi och opererar käkspalten.
 • Ortodontisten: specialist på tandreglering.
 • Kuratorn: besöker någon gång under vårdtiden alla familjer som skall operera sitt barn för spalt.
 • Öronläkare: tittar på barnet innan operation om det föreligger öronproblem.
 • Logopeden: barnets tal- och språkutveckling följs av logoped. Vid behov inleds behandling.
 • Foniater: öronläkare med foniatrisk specialistkompetens (röst, tal och språk).
 • Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1: avdelningen där barnet övernattar innan och efter operation.
 • LKG koordinator: Annika Uvemark 040-33 66 00

Du kan läsa mer om LKG under "Sjukdomar och Diagnoser" samt "Undersökningar och behandlingar".

Att adoptera ett barn med spalt

Om ni funderar på att adoptera ett barn med läpp-käk-gomspalt har ni möjlighet att ringa för konsultation hos vår LKG-koordinator. Skulle ni inte få svar på alla era frågor kan ni även boka tid för ett informationsbesök på barn- och ungdomsmedicinavdelning 1.

Vi kan också hjälpa er med:

 • Intyg på behandlingsplan
 • Behandlingsstrategi för det enskilda barnet efter hemkomst
 • Samtalsstöd med kurator.

Coffee mornings och andra aktiviteter

Familjer som har barn med spalt träffas och fikar tillsammans på Familjens hus i Malmö. Målet är att barn och föräldrar kan mötas och byta erfarenheter och umgås med andra familjer med erfarenhet av spalt.

Är ni intresserade av att delta, eller kanske till och med vara med och arrangera? Anmäl ert intresse för framtida inbjudningar hos LKG-koordinatorn: annika.uvemark@skane.se.

Under "Nyheter" hittar ni aktuella träffar.

Forskning – Hjälp oss att utveckla LKG-vården

Vi deltar i en internationell studie, TOPS, som riktar sig till små patienter med isolerad gomspalt. Syftet med studien är att klargöra vid vilken ålder plastiken av mjuka gommen ska göras för att få bästa möjliga talresultat.

Föräldrar till barn med isolerad gomspalt erbjuds att delta i studien, deltagandet är helt frivilligt. Barn som är med i studien kommer att randomiseras till att opereras antingen vid sex månaders ålder eller vid en års ålder. Operationstekniken är densamma oberoende av om man är med i studien eller inte. Studien avslutas vid fem års ålder då talet bedöms.

Förutom tal kommer även hörsel, genetik, utveckling och tillväxt att bedömas.

Förkortningen TOPS står för Timing Of Primary Surgery for cleft palate. Studien är finansierad av National Institute of Health. Alla LKG-centrum i Sverige, flera i Storbritannien och ett stort LKG-center i Brasilien deltar i TOPS-studien.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter