Läpp-, käk- och gomspalt – primär gomplastik

Operationen utförs på barn med isolerad gomspalt respektive läpp-käk-gomspalt. Under ingreppet sluter vi gommen. Om barnet har läpp-käk-gomspalt görs operationen vid tolv månaders ålder. Vid isolerad gomspalt mellan sex–tolv månaders ålder.

Själva vårdtiden brukar sträcka sig mellan två till tre dygn. Endast en förälder får sova hos barnet på avdelningen under tiden.

Eventuell gomplatta ska tas bort två veckor innan dagen för operation så att eventuell irritation av slemhinnorna hinner läka.

Vanligtvis kommer ni till avdelningen dagen före planerad operation. Eget rum erbjuds i mån av plats, främst till barn under tolv månader.

Under dagen träffar ni:

  • Sjuksköterska eller barnsköterska som har ett ankomstsamtal och informerar om avdelningens rutiner
  • Inskrivande läkare som undersöker ditt barn och gör en formell inskrivning
  • Käkkirurg (tandläkare), öronläkare (vid behov), narkosläkare, kurator, fotograf samt plastikkirurg som oftast är den läkare som opererar ditt barn

Vi registrerar vikt, längd och tar ett blodprov. Under kvällen ska barnet badas och manschetter, provas ut som hindrar barnet från att stoppa saker i munnen.

Barnet får dricka välling fram till sex timmar före operationen. Saft eller vatten två timmar före.

På morgonen tar vi temperaturen och barnet får ren pyjamas och torr blöja. Bedövningssalva sätts på huden och smärtstillande ges i förebyggande syfte.

Under

Lugnande medicin ges i stjärten en stund innan operation. Personal går med er till operationsavdelningen och en förälder stannar tills barnet sover. Om ni väljer att gå ut en runda när barnet opereras var vänlig lämna ert mobilnummer till personal på barnavdelningen.

Efter operationen kommer barnet till uppvakningsavdelningen och blir där övervakat under några timmar, en förälder i taget kan stanna hos sitt barn. När barnet är vaket och smärtfritt kommer personal från avdelningen och hämtar er. När barnet visar tecken på törst går det bra att smutta lite på mugg eller nappflaska.

Efter operationen ges ett stöd-dropp genom ett plaströr på handryggen/fotryggen, i denna kan vi även ge smärtlindring.

För att underlätta matningen sätts en sond i näsan under operation, i denna kan välling ges. Alla barn får stöddropp efter operationen. Sonden tas bort efter cirka ett dygn.

Efter

Hemgång sker när barnet kan dricka tillfredställande, vanligtvis en till två dagar efter operation. Utskrivning görs av läkare som skriver föräldraintyg, reseintyg och eventuella recept.

Barnet får endast äta flytande mat tre till fem dagar efter operationen (operationsdagen räknas ej). Det går bra att göra soppor på tre till fem månaders barnmatspuréer. Därefter mjuk mat i två veckor.

Om barnet är van vid napp så får man använda napp men med försiktighet, använd gärna ny/nykokt anatomisk napp. Vi rekommenderar att barnet har manschetter på armarna i två veckor efter operationsdagen.

Tandborstning görs med stor försiktighet två veckor efter operationen.

Återbesök sker vid 18 månaders ålder samt sedan vid fem års ålder.

Ni kommer att träffa logoped någon gång under vårdtiden. Fortsatt uppföljning av logoped sker på hemortslasarettet, samt vid treårskontroll då ni även träffar en foniatriker (öronläkare som är specialist på röst, tal och språk).

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter