Bröstrekonstruktion med expanderprotes efter cancer

En expanderprotes är ett bra alternativ för att rekonstruera ett förlorat bröst på grund av cancer, för dig som inte har strålbehandlats. Målet med operationen är att bygga upp ett så liksidigt bröst som möjligt.

Vårdtiden varierar men sträcker sig vanligtvis mellan fyra till sex dagar. Själva operationen tar cirka en timme.

Det är viktigt att tillräcklig information och tid ges inför beslut om rekonstruktion eftersom operationen och tiden efteråt är krävande.

Vi kan aldrig fullt ut återskapa ett friskt brösts utseende utan målet är ett fint resultat med bh på. Övervikt försvårar möjligheten för det. Knappt hälften av dem som får ett avlägsnat bröst genomgår rekonstruktion.

Innan operationen får du träffa läkare och sjuksköterska för bland annat inskrivning, provtagning och hälsosamtal.

Vid operationen, som utförs i narkos, placerar vi en expanderprotes bakom stora bröstmuskeln på bröstkorgen.  

Protesen består av två hålrum, ett som innehåller silikongel och ett som fylls med koksalt till önskad volym. Vilken protesstorlek som används i ditt fall diskuteras och beslutas vid ett läkarbesök innan operationen.

Operatören lägger dränageslangar i operationsområdet för att leda bort sårvätska. Efter operationen får du en bomulls-bh som ska bäras dygnet runt den närmsta tiden. Du får en sådan bh av oss men det är bra att ha några extra. Det finns att köpa på apotek.

Du stannar på sjukhuset så länge det kommer sårvätska i dränageslangen, cirka tre till fem dagar.

Sjukskrivningen är beroende på vilket arbete du har men vanligtvis blir det cirka en månad.

Vi rekommenderar att du sover på rygg i fyra veckor efter operationen och att du är försiktig med tunga lyft och vida armrörelser under denna tid. På avdelningen träffar du en sjukgymnast som ger träningsinstruktioner.

Ärret tejpas med hudvänlig häfta som finns att köpa på sjukhusapoteket. Vi rekommenderar tejpning fram till urtappningen.

Tejpen byter du själv max en gång per vecka. Byter du för ofta kan huden bli irriterad. Om det ser kladdigt ut under tejpen ska den dock avlägsnas för inspektion. Det går utmärkt att duscha med tejpen på. 

En vecka efter operationen kallas du till oss för sår- och läkningskontroll. Därefter får du återbesök till operatören efter ytterligare två veckor. Vid detta besök påbörjas vanligtvis påfyllningen av expandern. Detta sker via ett stick genom huden och in i ventilen som sitter under huden en bit nedanför armhålan.

Sedan kommer du en gång per vecka för fortsatt påfyllning tills slutvolymen uppnåtts. Det tar cirka fyra till sex gånger. På detta sätt töjs bröstmuskeln och huden successivt. Det gör vanligtvis inte ont men det kan spänna en del framförallt i slutet av expansionsfasen.

Vi rekommenderar att du tar receptfritt smärtstillande innan besöket och fortsätter ta det regelbundet första dygnet efter påfyllningen. Därefter brukar muskeln och huden ha anpassat sig och spänningen släpper.

I de flesta fall behöver du använda ett bröstband under hela påfyllnadstiden fram till två veckor efter urtappningen. Det ska sitta runt bröstkorgen ovanför protesen och har som uppgift att få huden att töja ut sig i nederkant istället för upptill.

När protesen är färdigfylld går du så i cirka tre månader. Därefter kallas du till läkaren för urtappning. Då tappar vi ut överskottet varpå bröstet mjuknar till.

Vid detta läkarbesök diskuterar vi eventuella vidare kompletterande operationer gällande bröstvårta och vårtgård eller reduktion av kvarvarande bröst.

Slutkontroll sker hos läkaren sex-tolv månader efter operationen då bröstet är helt färdigrekonstruerat. Vid detta tillfälle tar vi även ett slutfoto.

Vid alla typer av bröstrekonstruktion finns det vissa risker som man måste känna till:

 • Om blödning skulle inträffa blir bröstet plötsligt hårt, ömt och ökar i storlek. Oftast måste man då tömma ut blodet antingen via ny operation eller via en spruta. Om blödningen är liten löser kroppen själv upp blodet inom några veckor.
 • Infektion kan uppkomma vid all typ av kirurgi. Tecken på detta är: rodnad, värmeökning i bröstet samt ökad smärta. Ibland läcker det från ärrlinjen.
  Får du sådana symptom ska du omgående kontakta mottagningen.
 • Det är vanligt med känselnedsättning eller känselbortfall i det rekonstruerade bröstet.
 • Kapselkontraktur innebär att den naturligt förekommande bindvävskapseln runt protesen blir stramare varpå bröstet känns fastare och ibland även ändrar form och läge. Man kan då behöva operera om och vidga kapseln.
 • Ärrets utseende är svårt att förutse. Normalt är ärren först röda och hårda men med tiden bleknar de och blir mjukare. Det tar oftast sex till tolv månader och kan i vissa fall ta flera år. I enstaka fall läker huden med tjocka, breda ärr.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter