Bröstrekonstruktion med DIEP-lambå efter cancer

Med DIEP-lambåteknik rekonstruerar vi bröst genom att flytta hud och fettvävnad från bukens nedre del till platsen för det nya bröstet. För kvinnor som har strålbehandlats efter cancer, är risken för komplikationer mindre än vid proteser.

Vårdtiden varierar men sträcker sig vanligtvis över fyra till sex dagar. Operationen tar cirka sex timmar att genomföra.

Det är viktigt att tillräcklig information och tid ges inför beslut om rekonstruktion. Om du är osäker är det bättre att vänta eftersom operationen och tiden efteråt är krävande. Knappt hälften av dem som får ett bröst avlägsnat genomgår rekonstruktion.

Före operationen får du träffa läkare och sjuksköterska för bland annat inskrivning, provtagning och hälsosamtal . 

På operationsdagens morgon planeras operationen mer detaljerat genom att operatörerna bland annat ritar ut markeringar på buk- och bröstvägg.

Under operationen tar vi hud och fett från buken där det finns överskott och flyttar till bröstet. Vi syr sedan ihop den flyttade vävnadens kärl med kärl på bröstkorgen med hjälp av mikroskop.

Till sist formar vi bukvävnaden till ett bröst.

Därefter får du en framknäppt bh och en bukgördel av oss. Vi rekommenderar att du köper en extra att byta med.

Efter operationen övervakar vi bröstets cirkulation med en handdoppler (mindre ultraljudsapparat) varje timme första dygnet och därefter mer sällan. Vi inspekterar även regelbundet det nyskapade bröstet för att notera eventuella ändringar i färg.

Du kommer ha dränageslangar i operationsområdet som tar hand om sårvätska och eventuell efterblödning. Slangarna brukar avlägsnas efter två dygn.

Sjukskrivningen är beroende på vilket arbete du har men vanligtvis blir det fyra-fem veckor. Du ska vara försiktig med tunga lyft och vida armrörelser under denna tid. Innan hemgång träffar du sjukgymnasten för instruktioner.

Bukgördeln ska användas dygnet runt första månaden efter operationen. Därefter dagtid i ytterligare två månader.

En vecka efter utskrivningen sker ett återbesök hos sjuksköterska på mottagningen. Då görs en sår- och läkningskontroll, samtliga ärr tejpas om och instruktioner ges om fortsatt tejpning.

Du byter tejpen själv cirka en gång per vecka. Det går utmärkt att duscha med tejpen på. Ärren ska tejpas under tre månader efter operationen.

Tre månader efter operationen kallas du till läkaren. Vid detta besök tas diskussion angående vidare kompletterande operationer gällande bröstvårta och vårtgård och eventuell reduktion av kvarvarande bröst.

Slutkontroll samt fotografering sker hos läkaren då bröstet är helt färdigrekonstruerat.

Vid alla typer av bröstrekonstruktion finns det vissa risker som man måste känna till:

 • I enstaka fall uppkommer problem med blodförsörjningen och då krävs en ny, akut operation. I vissa fall kan delar av bröstet gå förlorat vilket kan kräva ytterligare kompletterande operationer.
 • Infektion kan uppstå. Tecken på detta är: rodnad, värmeökning samt ökad smärta i bröstet. Ibland även läckage från ärrlinjen.
  Får du sådana symptom ska du omgående kontakta mottagningen.
 • Om en blödning skulle inträffa blir bröstet plötsligt hårt, ömt och ökar i storlek. Oftast måste vi då tömma ut blodet antingen via ny operation eller via en spruta.
 • Ärrens utseende är svårt att förutse då det främst beror på personliga läkningsförhållanden. Normalt är ärren först röda och hårda men med tiden bleknar de och blir mjukare. I enstaka fall läker huden med tjocka, breda ärr.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter