Bröstrekonstruktion med DIEP-lambå efter cancer

Med DIEP-lambåteknik rekonstruerar vi bröst genom att flytta hud och fettvävnad från bukens nedre del till platsen för det nya bröstet. För kvinnor som har strålbehandlats efter cancer, är risken för komplikationer mindre än vid proteser.

Vårdtiden varierar men sträcker sig vanligtvis över fyra till sex dagar. Operationen tar cirka sex timmar att genomföra.

Det är viktigt att tillräcklig information och tid ges inför beslut om rekonstruktion. Om du är osäker är det bättre att vänta efter operationen är krävande. Knappt hälften av dem som får ett avlägsnat bröst genomgår rekonstruktion.

Innan operationen får du träffa läkare och sjuksköterska för bland annat inskrivning, provtagning och hälsosamtal . Du kommer också kallas till röntgenundersökning av bukväggens blodkärl.

Dagen innan planeras operationen mer detaljerat genom att operatörerna bland annat ritar ut markeringar på buk- och bröstvägg.

Under operationen tar vi hud och fett från buken där det finns överskott och flyttar till bröstet. Vi syr sedan ihop den flyttade vävnaden med kärl på bröstkorgen med hjälp av mikroskop.

Till sist formar vi bukvävnaden till ett bröst.

Därefter får du en framknäppt bh och en bukgördel av oss. Vi rekommenderar att du köper en extra att byta med.

Efter operationen övervakar vi operationsområdet med en så kallad laserdoppler. Vi inspekterar även regelbundet det nyskapade bröstet för att notera eventuella ändringar i färg.

Dränageslangen från operationsområdet tar hand om sårvätska och eventuell efterblödning. Den brukar avlägsnas inom två dygn.

Sjukskrivningen är beroende på vilket arbete du har men vanligtvis blir det fyra-fem veckor. Du ska vara försiktig med tunga lyft och vida armrörelser under denna tid. Innan hemgång träffar du sjukgymnasten för instruktioner.

Bukgördeln ska användas dygnet runt första månaden efter operationen. Därefter dagtid i ytterligare två månader.

En vecka efter utskrivningen sker ett återbesök sjuksköterskornas hos oss. Då görs en sår- och läkningskontroll, samtliga ärr tejpas om och instruktioner ges om fortsatt tejpning.

Du byter tejpen själv cirka en gång per vecka. Det går utmärkt att duscha med tejpen på. Ärren ska tejpas tre månader efter operationen.

Tre månader efter operationen kallas du till läkaren. Vid detta besök tas diskussion angående vidare kompletterande operationer gällande bröstvårta och vårtgård och eventuell reduktion av kvarvarande bröst.

Slutkontroll samt fotografering sker hos läkaren då bröstet är helt färdigrekonstruerat.

Vid alla typer av bröstrekonstruktion finns det vissa risker som man måste känna till:

  • I enstaka fall uppkommer problem med blodförsörjningen och då krävs en ny, akut operation. I vissa fall kan delar av bröstet gå förlorat vilket kan kräva ytterligare kompletterande operationer.
  • Infektion kan uppstå. Tecken på detta är: rodnad, värmeökning samt ökad smärta i bröstet. Ibland även läckage från ärrlinjen. Vid uppkomst av sådana tecken ska vi kontaktas omgående.
  • Om en blödning skulle inträffa blir bröstet plötsligt hårt, ömt och ökar i storlek. Oftast måste vi då tömma ut blodet antingen via ny operation eller via en spruta.
  • Ärrens utseende är svårt att förutse då det främst beror på personliga läkningsförhållanden. Normalt är ärren först röda och hårda men med tiden bleknar de och blir mjukare. I enstaka fall läker huden med tjocka, breda ärr.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?