Läpp-, käk- och gomspalt – talförbättrande operation

Operationen utförs på barn som haft en gomspalt och om barnet har en måttlig till påtaglig nasalitet i sitt tal. Ingreppet är talförbättrande och görs efter fyra års ålder, men kan även göras på vuxna.

Vårdtiden brukar vara två till tre dygn. Endast en förälder får sova hos barnet på avdelningen under tiden.

Inskrivning inför operation sker på plastikkirurgisk mottagning av avdelningsläkare och/eller operatör. Barnet fotograferas vid inskrivningen om barnet har en synlig spalt.

Under dagen träffar ni:

  • Sjuksköterska eller barnsköterska som har ett ankomstsamtal och informerar om avdelningens rutiner
  • Narkosläkare
  • Käkkirurg (tandläkare), öronläkare, logoped eller kurator vid behov

Vi registrerar vikt och längd och tar temp, puls och blodprov.

Under kvällen ska barnet badas och sedan få en ren pyjamas på sig. 

Natten före operation fastar barnet från 24.00 enligt narkosläkarens ordination.

På morgonen tas temperaturen och barnet får operationskläder på sig. Bedövningssalva sätts på hand- eller fotrygg och smärtstillande ges i förebyggande syfte.

Under

Lugnande medicin ges en stund innan operation.

Personal följer med er till operationsavdelningen, en förälder stannar tills barnet sover. Om ni väljer att gå ut en runda när barnet opereras var vänlig lämna ert mobilnummer till personal på avdelningen.

Efter operationen kommer barnet till uppvakningsavdelningen och övervakas där under några timmar, en förälder i taget kan stanna hos  barnet. När barnet är vaket och fått smärtstillande kommer personal från avdelningen och hämtar er.

När barnet är törstigt går det bra att smutta lite från en mugg eller nappflaska. Efter operationen ges ett stöd-dropp genom ett plaströr på handryggen/fotryggen, i detta kan vi även ge smärtlindring.

Efter

Hemgång sker när barnet kan dricka tillfredställande, vanligtvis dagen efter operationen. Utskrivning görs av läkare som skriver föräldraintyg, reseintyg och eventuella recept.

Barnet ska endast ha flytande kost i tre till fem dagar efter operationen och sedan mosad/puré kost i två veckor.

Tandborstning görs med stor försiktighet två veckor efter operationen.

Ni kommer att träffa logoped någon gång under vårdtiden. Återbesök sker via logopedmottagningen sex månader efter operationen och tolv månader efter operationen. Uppföljning görs även via LKG konferens, då patient och föräldrar kallas till träff med olika professioner inom LKG-teamet, till exempel käkkirurg och öronläkare.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.