Brännskadeoperation

Vid en brännskadeoperation ersätter vi den brända vävnaden med tunn frisk hud från en oskadad yta på din kropp.

Vårdtiden varierar kraftigt beroende på patientens tillstånd. Oftast kan vi vid stora brännskador inte avlägsna all bränd vävnad vid en och samma operation varför flera operationer behöver utföras.

Under de första dagarna efter brännskadan utförs dagliga bad och omläggningar på rummet.

Brännskadade patienter har ett starkt försämrat immunförsvar. Av denna anledning är du ytterst känslig för infektioner. Mössa, rock och handskar skall därför användas av alla som vistas hos dig.

Den första operationen blir aktuell efter två till fyra dagar och sker under nedsövning.

Från en oskadad hudyta tar vi tunna hudtransplantat som sedan läggs på skadeytan där de läker fast mot sårbotten.

Det sår som bildas efter hudtagning kan liknas vid ett ytligt skrubbsår som läker efter två veckor. Ytan kan bara några dagar efter att den läkt på nytt tjäna till ytterligare transplantat.

En förutsättning för att huden skall läka in bra är att det är patientens egen hud som transplanteras. 

Tre till fyra dagar efter en operation brukar förbandsbyte ske. Vid denna omläggning kan vi se huruvida den transplanterade huden kommer att läka in.

Fullständig läkning till stabila transplantatytor tar cirka 10-14 dagar efter varje enskilt transplantationstillfälle.

Efter brännskadeoperationer har ärren en tendens att bli höga, röda och kliande. För att motverka ärrstramning och därmed rörelseinskränkning brukar patienten oftast behöva ett kompressionsbandage. Detta motverkar att ärren blir höga och brukar även lindra klåda.

Förbandet liknar en tätsittande elastisk kroppsstrumpa som måttbeställs. Bandaget brukar användas under minst ett år efter läkning.

Ärren brukar mjukna och mogna under hela första året efter skadan. Hos en växande individ kan denna process ta längre tid. Speciellt barn kan behöva kontrolleras under många år och vid behov opereras för att åtgärda stramande ärrområden.

Efter fullständig läkning och utskrivning kallas du till vår mottagning. Där träffar du förutom plastikkirurg även kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter