Operation av lymfödem

Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Med hjälp en fettsugningsteknik avlägsnar vi ditt lymfödem genom 15-20 små hål längs armen/benet.

Hur lång tid tar det?

Vårdtiden kan variera men är cirka 5 dagar.

Före

Läs noga igenom din kallelse så att du vet vilka förberedelser du behöver göra

Under

Under operationen är du som patient nedsövd.

Efter

Efter operationen ska du använda en kompressionsstrumpa och handske av standardmodell. Två dagar senare måttbeställs stumpor i samma material.

En förutsättning för bibehållande av det goda operationsresultatet är att du använder strumporna dygnet runt. Tas strumpan bort kommer svullnaden, lymfödemet, tillbaka.

Återbesök sker efter en månad, tre månader, sex månader och 12 månader. Därefter årsvis.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.