Operation av lymfödem

Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Med hjälp av en fettsugningsteknik avlägsnar vi ditt lymfödem genom 15–20 små hål längs armen eller benet.

Vårdtiden kan variera men är cirka 5 dagar.

Läs noga igenom din kallelse så att du vet vilka förberedelser du behöver göra

Under operationen är du som patient nedsövd.

Efter operationen ska du använda en kompressionsstrumpa och handske av standardmodell. Två dagar senare måttbeställs stumpor i samma material.

En förutsättning för bibehållande av det goda operationsresultatet är att du använder strumporna dygnet runt. Tas strumpan bort kommer svullnaden, lymfödemet, tillbaka.

Återbesök sker efter en månad, tre månader, sex månader och 12 månader. Därefter årsvis.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter