Operation av lymfödem

Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Lymfvätskan stimulerar nybildning av fett. Med hjälp av en fettsugningsteknik avlägsnar vi ditt lymfödem.

Vårdtiden kan variera men är cirka fem dagar.

Lymfvätska kan tas bort med hjälp av kompression genom bandagering och kompressionsstrumpa. Denna behandling utförs av din lymfterapeut.

Du kan kallas till operation om svullnaden, trots avlägsnad vätska, är besvärande och är minst tio procent större än andra armen eller benet.

Läs noga igenom din kallelse så att du vet vilka förberedelser du behöver göra.

Med hjälp av fettsugningsteknik avlägsnas det nybildade fettet i ditt lymfödem genom 15–20 små hål längs armen eller benet.

Under operationen är du nedsövd.

Efter operationen ska du använda en måttbeställd kompressionsstrumpa. Om armen har opererats ska du också använde en handske. 

En förutsättning för att du ska behålla det goda operationsresultatet är att du använder kompression med strumpa och eventuell handske dygnet runt. Tas kompressionsplagg av kommer svullnaden, lymfödemet, tillbaka.

Återbesök sker efter en månad, tre månader, sex månader och tolv månader. Eventuellt också efter nio månader. Under återbesöken sker en volymmätning och vid behov beställer vi nya kompressionsplagg till dig. 

Efter 1-2 år, när armen eller benet stabiliserats, överförs du till din ordinarie lymfterapeut som kan välja att kontrollera dig 1-2 gånger per år och förskriva det antal kompressionsplagg som vi kommit fram till att du behöver för att svullnaden inte ska komma tillbaka.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?