Operation av lymfödem

Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Lymfvätskan stimulerar nybildning av fett. Med hjälp av en fettsugningsteknik avlägsnar vi ditt lymfödem.

Vårdtiden kan variera men är cirka fem dagar.

Lymfvätska kan tas bort med hjälp av kompression genom bandagering och kompressionsstrumpa. Denna behandling utförs av din lymfterapeut.

Du kan kallas till operation om svullnaden, trots avlägsnad vätska, är besvärande och är minst tio procent större än andra armen eller benet.

Läs noga igenom din kallelse så att du vet vilka förberedelser du behöver göra.

Med hjälp av fettsugningsteknik avlägsnas det nybildade fettet i ditt lymfödem genom 15–20 små hål längs armen eller benet.

Under operationen är du nedsövd.

Efter operationen ska du använda en måttbeställd kompressionsstrumpa. Om armen har opererats ska du också använde en handske. 

En förutsättning för att du ska behålla det goda operationsresultatet är att du använder kompression med strumpa och eventuell handske dygnet runt. Tas kompressionsplagg av kommer svullnaden, lymfödemet, tillbaka.

Återbesök sker efter en månad, tre månader, sex månader och tolv månader. Eventuellt också efter nio månader. Under återbesöken sker en volymmätning och vid behov beställer vi nya kompressionsplagg till dig. 

Efter 1-2 år, när armen eller benet stabiliserats, överförs du till din ordinarie lymfterapeut som kan välja att kontrollera dig 1-2 gånger per år och förskriva det antal kompressionsplagg som vi kommit fram till att du behöver för att svullnaden inte ska komma tillbaka.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter