Barn- och ungdomskirurgi på SUS – Rikssjukvårdsansökan

Här hittar du filmer och information som rör barn- och ungdomskirurgins ansökan om rikssjukvårdsuppdrag.

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus i landet som just nu ansöker om rikssjukvård inom barnkirurgi. Det aktuella uppdraget rör tre olika områden av medfödda missbildningar hos barn: diafragmabråck, missbildningar på matstrupen samt anorektala och urogenitala missbildningar.

Rikssjukvård innebär att en viss typ av högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus i landet, för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård samt i vilka landsting verksamheten ska bedrivas.

Visa Tyck till om sidan

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.