Urinflödesmätning

Om du har besvär när du kissar undersöker vi kraften i din urinstråle med en urinflödesmätning. Vid undersökningen får du kissa i en tratt som är kopplad till en mätare.

Undersökningen tar 15-20 minuter, men kan ta längre tid om du behöver vänta på att bli kissnödig innan undersökningen.

Det är bra om du är kissnödig innan undersökningen. Drick gärna rikligt med vatten innan och försök att hålla dig från att kissa åtminstone 1-2 timmar innan mottagningsbesöket. Känns detta besvärligt kan du komma in till oss 30-45 minuter innan för att hinna bli kissnödig på plats inför undersökningen.

Du får kissa i en tratt kopplad till ett mätinstrument som ritar en kurva. Vi kan då se hur din blåstömning fungerar. I regel kontrollerar vi även med hjälp av ultraljud hur mycket urin som finns kvar i blåsan efteråt.

Om du har ett bokat läkarbesök i samband med urinflödesmätningen får du resultatet av undersökningen i samband med detta. Om så inte är fallet, får du besked av våra läkare via telefon, brev eller läkarbesök längre fram.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter