Handkirurgi

Vi utför högspecialiserad kirurgi på bland annat nerver och böjsenor, titthålskirurgi, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador.

Handkirurgis verksamhet är belägen i Malmö och består av mottagning, vårdavdelning, operationsavdelning samt rehabiliteringsmottagning.

På vår mottagnings- samt rehabiliteringsavdelning tar vi årligen emot runt 40 000 patientbesök och i vår specialutrustade operationsavdelning utförs mer än 4 000 handkirurgiska operationer.

Patienterna vårdas vid behov inneliggande på handkirurgens vårdavdelning. Den dagkirurgiska patienten omhändertas också inne på denna avdelning. På vår rehabiliteringsavdelning arbetar specialintresserade fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator.

Totalt finns här cirka 20 specialiserade handkirurger som tillsammans med drygt hundra medarbetare erbjuder patienterna ett kvalificerat omhändertagande.

Sedan 2010 är vi med och driver kvalitetsregistret HAKIR som har fått status som nationellt kvalitetsregister av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). HAKIR ger snabbt värdefull information om vårdkvalitet, både avseende patientnöjdhet, komplikationer och skillnader i resultat mellan olika operationsmetoder. Registret kommer också att bli en god källa för klinisk forskning.

Du kan läsa mer om HAKIR här.

Handkirurgi är en del av verksamhetsområde specialiserad kirurgi. Verksamhetschef är Katarina Bexelius.

Forskning

Till våra specialområden hör skador på nerver och böjsenor, titthålskirurgi, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador. Inom dessa områden bedrivs klinisk och experimentell forskning i samarbete med andra forskargrupper, både i Sverige och internationellt.

Läs mer om vår forskning på vid Skånes universitetssjukhus.

Utbildning

Vi specialistutbildar läkare i handkirurgi. Även blivande specialistläkare i ortopedi, plastikkirurgi och andra angränsande specialiteter får sin handkirurgiska utbildning hos oss.

Dessutom undervisas blivande läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal vid enheten. Till oss söker sig också utländska specialister för att vidareutbilda sig.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi ligger i framkant när det kommer till att utveckla handkirurgin och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling inom handkirurgisk omvårdnad och dessutom möjlighet att delta i forskning och utveckling.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?