Rikssjukvård och profilområden

Skånes universitetssjukhus har fyra rikssjukvårdsuppdrag som Socialstyrelsen beslutat ska utföras av Region Skåne. Vi har också ett antal profilområden, där vi bedriver högspecialiserad vård som utmärker sig i Sverige och omvärlden.

Rikssjukvård

Rikssjukvård innebär att en viss typ av högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus i landet, för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård samt i vilka landsting verksamheten ska bedrivas.

Ansökan om rikssjukvård för Barn- och ungdomskirurgi

Just nu ansöker den barnkirurgiska verksamheten på SUS om att få ett rikssjukvårdsuppdrag. Det aktuella uppdraget rör tre olika områden av medfödda missbildningar hos barn: diafragmabråck, missbildningar på matstrupen samt anorektala och urogenitala missbildningar.

Se filmer och läs mer om rikssjukvårdsansökan

Profilområden

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.