Urologi

Verksamhetsområdet urologi vårdar patienter med sjukdomar i urinvägarna och i mannens könsorgan.

Verksamheten domineras av cancervård där de stora grupperna är patienter med prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Även patienter med benigna tillstånd såsom neurourologiska funktionsstörningar och sten i urinvägarna utgör stora grupper.

Den kirurgiska behandlingen är i frontlinjen med bl.a. robotassisterade operationer såsom robotcystektomier, robotprostatektomier och robotassisterade nefrektomier och njurresektioner. För peniscancer är verksamhetsområdet ett av två nationella centra. Den neurourologiska verksamheten är dels diagnostisk (cystometrier) och dels operativ (implantatkirurgi vid manlig inkontinens och erektionssvikt). Vi är nationellt ledande i laparoskopisk kirurgi för hydronefrotiska njurar.

Slutenvårdsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Malmö, men även i Landskrona. Öppenvård bedrivs i Malmö, Lund, Landskrona och Trelleborg.

Totalt arbetar ca 204 personer inom verksamhetsområdet. Verksamhetschef är Lars Malmberg.

Forskning

Den dominerande forskningsverksamheten är kring cancer. Verksamheten har en mycket framträdande position i forskning kring prostatacancer och blåscancer (både kliniskt och translationellt). Dessutom har under de senaste åren aktiv forskning startats kring penis- och njurcancer. Vad gäller neurourologiska funktionsrubbningar bedrivs sedan länge translationell forskning kring urinblåsans funktion i samarbete med BMC i Lund och patientnära forskning kring urininkontinens.

Flera av områdena har betydande anslag från externa tunga anslagsgivare. Forskningsverksamheten innefattar således allt från ren experimentell forskning, translationell forskning och patientnära forskning. Såväl läkare som sjuksköterskor och uroterapeuter är involverade . Möjligheten att bedriva forskning i något område är således goda och uppmuntras. Vi har tillgång till disputerad läkar- och vårdpersonal som handledare.

Utbildning

Vi tar emot studenter från både läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Vi bedriver dessutom nationella kurser i vidareutbildning för urologsjuksköterskor och distriktssköterskor.

Jobba hos oss

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter