Urologi

Verksamhetsområdet urologi vårdar patienter med sjukdomar i urinvägarna och i mannens könsorgan.

Verksamheten domineras av cancervård där de stora grupperna är patienter med prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Även patienter med benigna tillstånd såsom neurourologiska funktionsstörningar och sten i urinvägarna utgör stora grupper.

Den kirurgiska behandlingen är i frontlinjen med bl.a. robotassisterade operationer såsom robotcystektomier, robotprostatektomier och robotassisterade nefrektomier och njurresektioner. För peniscancer är verksamhetsområdet ett av två nationella centra. Den neurourologiska verksamheten är dels diagnostisk (cystometrier) och dels operativ (implantatkirurgi vid manlig inkontinens och erektionssvikt). Vi är nationellt ledande i laparoskopisk kirurgi för hydronefrotiska njurar.

Slutenvårdsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Malmö, men även i Landskrona. Öppenvård bedrivs i Malmö, Lund, Landskrona och Trelleborg.

Totalt arbetar ca 204 personer inom verksamhetsområdet. Verksamhetschef är Lars Malmberg.

Forskning

Den dominerande forskningsverksamheten är kring cancer. Verksamheten har en mycket framträdande position i forskning kring prostatacancer och blåscancer (både kliniskt och translationellt). Dessutom har under de senaste åren aktiv forskning startats kring penis- och njurcancer. Vad gäller neurourologiska funktionsrubbningar bedrivs sedan länge translationell forskning kring urinblåsans funktion i samarbete med BMC i Lund och patientnära forskning kring urininkontinens.

Flera av områdena har betydande anslag från externa tunga anslagsgivare. Forskningsverksamheten innefattar således allt från ren experimentell forskning, translationell forskning och patientnära forskning. Såväl läkare som sjuksköterskor och uroterapeuter är involverade . Möjligheten att bedriva forskning i något område är således goda och uppmuntras. Vi har tillgång till disputerad läkar- och vårdpersonal som handledare.

Utbildning

Vi tar emot studenter från både läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Vi bedriver dessutom nationella kurser i vidareutbildning för urologsjuksköterskor och distriktssköterskor.

Jobba hos oss

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter