Forskningssamarbete med bild och funktion

Verksamhetsområdet Bild och funktion på Sus har en väl utvecklad organisation för att planera och genomföra forskningsprojekt.

Det gäller allt från småskaliga interna projekt till storskaliga multicenterstudier. Projekten kan vara internfinansierade och/eller externfinansierade.

Med anledning av situationen med covid-19 har Bild och funktion inte möjlighet att starta nya studier. Vi ber er därför att avvakta med ansökan tills situationen är mer klar. Denna sida kommer uppdateras med information när vi har möjlighet att ta emot nya ansökningar. Om ni planerar en ny studie kan ni fortfarande maila frågor till BoF så kan vi hjälpa er med planeringen.

Kontakta Bild och funktion för frågor om studier (e-post)

Forskningsrådet sammanträder under våren 2020:

  • Lund: 15 januari, 20 februari, 18 mars, 8 april, 7 maj, 15 juni samt 31 augusti

  • Malmö: 17 januari, 26 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 15 juni samt 2 september

Forskningsrådet behöver 21 dagar för att bearbeta ärendet från det att insända handlingar är kompletta. Efter det att forskningsrådet fattat beslut kommer detta att meddelas skriftligt.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter