Forskningssamarbete med bild och funktion

Verksamhetsområdet Bild och funktion på SUS har en väl utvecklad organisation för att planera och genomföra forskningsprojekt.

Det kan gälla allt från småskaliga interna projekt till storskaliga multicenterstudier. Projekten kan vara internfinansierade och/eller externfinansierade.

Du som vill etablera kontakt för ett sådant samarbete är välkommen att skicka in en ansökan.

Ansökan till kliniska forskningsrådet Bild och funktion, SUS.

Det är även nödvändigt att fylla i en modalitetsspecifikation. Val av blankett för modalitet är beroende av vilken/vilka typer av undersökningar som ingår i planerat önskat projekt.  

Till ansökan skall projektplan inklusive publiceringsplan bifogas. Utlåtande från etikprövningsnämnd och strålskyddskommitté ( i förekommande fall) skall bifogas. Dock kan vi börja behandla ansökan redan innan dessa kommittéer tagit beslut.

Samtliga ansökningar/modalitetsspecifikationer skickas till den för BoF SUS gemensamma adressen: Contact

Vid frågor vänd dig till:

Malmö
Anetta Bolejko
MR/CT/rtg/ulj Forskningssjuksköterska
Contact 
040-33 86 29

Maria Selarp
Klinisk Fysiologi Forsknings-BMA: 
Contact
040-33 87 07

Lund
Titti Owman
MR/CT/rtg/ulj Forskningssjuksköterska
Contact
046-17 35 50

Ann-Helen Arvidsson
Klinisk Fysiologi Forsknings-BMA
Contact
046-17 39 70

Malmö/Lund
Pernilla Mickelsson-Lindén
Neurofysiologi Forsknings-BMA
Contact
046-17 33 89; 0709-94 17 08

Forskningsrådet sammanträder under 2018:
Lund:
 15/1, 12/2, 26/3, 11/4, 14/5, 31/5 och 6/9
Malmö: 26/2, 3/4, 8/5 och 12/6

Forskningsrådet behöver 21 dagar för att bearbeta ärendet från det att insända handlingar är kompletta. Efter det att forskningsrådet fattat beslut kommer detta att meddelas skriftligt.

Ansökningar som gäller 7T hanteras av ett nationellt forskningsråd.

Mer om 7T ansökning

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter