Lungmottagning CPAP och respirator Lund

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Så söker du vård hos oss

Om du misstänker att du har sömnapné ska du i första hand söka din vårdcentral. De skriver i sin tur en remiss till en nattlig andningsregistrering som görs på Klinisk neurofysiologisk avdelning. Du blir därefter kallad till oss.

Om du redan har en pågående CPAP-behandling som provats ut på Lungmottagningen i Lund eller Malmö kan du ringa oss på vår telefontid för rådgivning och tidsbokning.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter