Körkortsmottagning Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Körkortsteamet gör bedömningar av medicinsk lämplighet och bilkörning framförallt vid misstanke om kognitiv svikt.

Vi tar emot remisser från hela region Skåne, även patienter som kommer på egenremiss exempelvis på grund av ett föreläggande från Transportstyrelsen.

Teamet består av neuropsykolog och specialistläkare.

Personer med alkohol- och drogrelaterad trafikmedicinsk problematik hänvisas till annan vårdgivare.

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egenremiss. Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.

Ditt besök hos oss

Före besöket

Då vi fått en remiss kontaktar vi dig och informerar om att du kommer att få en kallelse inom tre månader. För en del behövs tid för läkning efter exempelvis stroke och då kan det dröja längre tid innan kallelsen kommer.

När det är dags för utredning behöver vi ha journal, tidigare utredningar och resultat från synundersökning om det finns.

Under besöket

Du får gå igenom en läkarundersökning och en neuropsykologisk undersökning som innebär testning av uppmärksamhet och minne, förmågan att ta in och bearbeta synintryck, mental flexibilitet och psykomotoriskt tempo.

Läkarbesöket brukar ta en timme och den neuropsykologiska undersökningen kan ta mellan en och fyra timmar.

Efter besöket

När undersökningen är klar gör vi en preliminär bedömning. I vissa tveksamma fall kan vi även behöva en bedömning av den praktiska bilkörningen. Då anlitar vi en erfaren körskola i Malmö.

När hela utredningen är klar och vi gjort vår bedömning informerar vi dig om resultatet. Vi skickar remissvar och i de fall det behövs gör vi en anmälan till Transportstyrelsen.

Vi som jobbar här

Teamet består av specialistläkare och neuropsykolog.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.