Dagvårdsrehabilitering

Vår rehabilitering i dagvård vänder sig till dig som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom och behöver stöd och insatser från till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

För att delta i våra rehabiliteringsprogram ska du ha en diagnostiserad reumatologisk inflammatorisk sjukdom. Du måste också ha en ansvarig reumatologläkare på Skånes universitetssjukhus eller privatpraktiker i Malmö. 

Teambedömning

Det första steget är att du träffar sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator, som tillsammans utreder dina specifika behov av stöd och insatser från teamet. Vid besöket samtalar vi kring om ett strukturerat rehabprogram, med insatser från flera olika yrkeskategorier, är aktuellt för dig. Du får också formulera dina egna mål med en eventuell rehabperiod.

Det är oftast din läkare eller någon annan i teamet som remitterar dig till en teambedömning. Du kan också själv ta kontakt med mottagningen och be om en teambedömning.

Rehabprogram i Lund och Malmö

Vårt rehabprogram är för dig som har behov av stöd i att finna strategier för att hantera din vardag ur olika aspekter samt få hjälp med anpassad fysisk träning. Du deltar en heldag per vecka under åtta veckor. Kombineras parallellt med arbete om det är aktuellt.

Innehåll

  • 5-6 personer per grupp. Blandade diagnoser.
  • Gruppverksamhet i form av bassängträning, träning i träningshall och handrehabilitering. Dessutom gemensamma informationstillfällen för samtal med bland annat arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och läkare.
  • Individuella behandlingar, åtgärder eller samtal efter behov.
  • Uppföljning efter avslutad rehabperiod.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.