Dagvårdsrehabilitering

Vår rehabilitering i dagvård vänder sig till dig som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom och behöver stöd och insatser från till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

För att delta i våra rehabiliteringsprogram ska du ha en diagnostiserad reumatologisk inflammatorisk sjukdom. Du måste också ha en ansvarig reumatologläkare på Skånes universitetssjukhus eller privatpraktiker i Malmö. 

Teambedömning

Det första steget är att du träffar sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator, som tillsammans utreder dina specifika behov av stöd och insatser från teamet. Vid besöket samtalar vi kring om ett strukturerat rehabprogram, med insatser från flera olika yrkeskategorier, är aktuellt för dig. Du får också formulera dina egna mål med en eventuell rehabperiod.

Det är oftast din läkare eller någon annan i teamet som remitterar dig till en teambedömning. Du kan också själv ta kontakt med mottagningen och be om en teambedömning.

Rehabprogrammen

Endagsrehab (Lund och Malmö)

För dig som har behov av stöd i att finna strategier för att hantera din vardag ur olika aspekter samt få hjälp med anpassad fysisk träning. Du deltar en heldag per vecka under åtta veckor. Kombineras parallellt med arbete om det är aktuellt.

Tredagarsrehab (Lund)

För dig som har behov av fördjupat stöd i din rehabilitering genom ett mer koncentrerat och intensivt upplägg. Du deltar tre dagar per vecka (måndag, onsdag och fredag) under fyra veckor. Oftast är man är sjukskriven även under mellandagarna, för återhämtning och reflektion.

Innehåll i programmen

  • 5-6 personer per grupp. Blandade diagnoser.
  • Gruppverksamhet i form av bassängträning, träning i träningshall och handrehabilitering. Dessutom gemensamma informationstillfällen för samtal med bland annat arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och läkare.
  • Individuella behandlingar, åtgärder eller samtal efter behov.
  • Uppföljning efter avslutad rehabperiod.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter