Korsbandsoperation

En skada på det främre korsbandet uppstår oftast vid idrottsutövning. En vridning eller en översträckning kan vara tillräckligt för att korsbandet skall skadas. Oftast läker skadan genom vila eller rätt träning men ibland behövs operation.

Operation av det främre korsbandet är ett ingrepp som tar cirka en timme att utföra, men rehabiliteringen pågår i flera månader och kräver mycket arbete från din sida.

Vi förutsätter att våra patienter deltagit i träning under fysioterapeuts (sjukgymnasts) ledning i minst 2-3 månader. På detta sätt lär man känna de fysioterapeuter som kommer att ha hand om träningen efter operationen. Du får dessutom en inblick i hur den fysioterapeutiska rehabiliteringen fungerar.

Ansvarig läkare får också en uppfattning om hur väl du kommer att klara av den krävande träningen efter operationen. Noggranna förberedelser och kontroller på sjukhuset är nödvändiga moment i behandlingen.

Operationen utförs under narkos med hjälp av titthålskirurgi (artroskopi). Knäleden behöver då inte öppnas utan artroskopet fungerar som ett mikroskop och bilden förstoras upp på en TV-skärm. Med denna teknik kan vi med hög precision utföra operationen i knäleden.

Vid främre korsbandsoperationer används en sena för att bygga upp ett nytt korsband. Vi kan använda en sena från din egen kropp och då måste en lite större öppning göras så att man kan plocka ut senan.

Efter att man tagit ut senan borras kanaler i underbenet och lårbenet. Senan som plockats ut leds sedan in i dessa kanaler och genom knäleden till den plats där ditt tidigare avslitna korsband suttit. De inopererade senorna sätts fast i lårbenet och i underbenet med titanskruvar eller titanankare.

Efter ingreppet får man ett mjukt förband för att skydda såret och ett kylbandage för att minska smärta och svullnad. Någon skena eller gips används ej, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Vanligtvis får man belasta benet fullt ut i normalt gående med hjälp av två stycken kryckkäppar i upp till 6 veckor.

Oftast får du gå hem samma dag som operationen sker.

Du måste själv i samband med att du får tid till operation, kontakta och planera in ett återbesök hos din fysioterapeut senast 2-3 dygn efter operationen.

Första återbesöket på ortopedimottagningen sker efter cirka 2 veckor. Då kontrolleras såren, tas stygnen och förbandet tas bort och en fysioterapeut från ortopedimottagningen kontrollerar att träningen går som den ska.

Fysioterapeuten ökar sedan succesivt omfattningen av träningen. Löpträning på slätt underlag tillåts efter 3–4 månader. Ingen kontaktidrott är tillåten de första 9 månaderna.

När och i vilken takt du får återgå till idrott bestäms i samråd med läkare och fysioterapeut. Sjukskrivningstidens längd beror givetvis på vad för typ av arbete man har och varierar från några veckor till 3–4 månader.

Risken för infektioner vid dessa ingrepp är mycket liten (mindre än 1%). I förebyggande syfte ges antibiotika i samband med operation.

Som vid alla ingrepp föreligger en ökad risk för blodproppsbildning. Till vissa patienter ges blodförtunnande medicin i förebyggande syfte då exempelvis p-piller, rökning, kraftig övervikt eller proppbildning i släkten är faktorer som ökar risken för blodproppsbildning efter operation. Även de patienter som tidigare haft blodpropp i underbenet erhåller denna typ av blodförtunnande medicin.

Totalt sett förbättras över 85% av de patienter som opereras med en främre korsbandsoperation. Framför allt är det stabiliteten som förbättras. Operationen har sämre effekt på värkproblematik i knäleden. Hos den korsbandsskadade individen finns en ökad risk för framtida artros. Det tycks inte som om operationen bromsar upp denna process men operationen kan ge dig en stabilare knäled.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.