Diskbråck – operation

Diskbråck brukar självläka men i sällsynta fall behövs operation. Det görs i så fall på grund av bensymtom som smärta ner i benet och nedsatt känsel och muskelkraft. Resultatet av operationen är tillfredsställande i 80–90 procent av fallen.

Operationen tar en till två timmar och vanligast är att du får åka hem en till två dagar efter operationen. I vissa fall kan du åka hem samma dag.

Behöver du opereras är det viktigt att du förbereder dig. Ju bättre din kropp mår innan en operation desto större chans är det att resultatet blir bra och återhämtningen går fortare. Därför rekommenderar vi att du är så aktiv som möjligt, rökfri samt att du är alkoholfri i samband med din operation.

Rökfrihet i samband med operation

För rökare är det ett krav att sluta röka innan operationen. Rökfrihet i minst sex veckor före och efter operationen minskar risken för komplikationer. Slutar du röka förbättras läkningen för ben, muskler, och hud. Risken för infektioner och problem med hjärta, lungor och kärl minskar. Att endast röka färre cigaretter minskar inte risker för komplikationer.

Alkohol och operation

Att avstå från alkohol i minst fyra veckor före operation minskar risken för komplikationer. Om du slutar med alkohol minskar risken att du drabbas av infektioner, hjärt- och lungkomplikationer, blödningar och försämrad sårläkning.

Hjälpmedel

Om du inte har hjälpmedel rekommenderar vi att du skaffar det inför operationen. Du gör det på egen hand genom att ringa din kommuns växel för att komma i kontakt med arbetsterapeut. Rekommenderade hjälpmedel är griptång och strumppådragare. Även toalettförhöjning, förhöjningsklossar till säng och badbräda/ duschstol kan underlätta.

Det kan ta ett tag att få hem hjälpmedlen så ordna med detta i god tid före operation. Efter operation kan du behöva kryckkäppar för avlastning. Du bör alltid ha två kryckkäppar efter en ryggoperation. Dessa kan du inskaffa på din vårdcentral. Använder du annat gånghjälpmedel sedan tidigare, tar du med detta till avdelningen.

Mediciner

För att minska blödningsbenägenheten under operationen får läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra inflammationsdämpande medel (exempelvis Diklofenak och Voltaren) inte användas veckan före. Du kan istället använda Alvedon, Panodil eller liknande. För reumatiker och de som använder Trombyl, Waran eller andra blodförtunnande medel gäller särskilda rekommendationer. Fråga sjuksköterskan som tar hand om operationsväntelistan om hur du ska göra.

Duscha med bakteriedödande tvål

För att minska risken för infektion ska du duscha med en bakteriedödande tvål som minskar mängden bakterier du har på huden. Du får tvålen vid ett förberedande besök på ortopedimottagningen. Du ska duscha med tvålen både på morgonen och kvällen dagen före operationen samt på operationsdagens morgon.

Inskrivning på mottagningen

Några veckor före planerad operation kommer du att kallas till ortopedimottagningen för ett förberedande besök. Besöket omfattar provtagning, eventuellt EKG, röntgenundersökning samt undersökning av avdelningsläkaren. Vi går också igenom allt som händer inför, under och efter operationen. På grund av akuta operationer händer det tyvärr att planerade operationer måste skjutas upp.

Operationsdagen

Innan du körs in på operationsavdelningen får du en rogivande spruta eller tablett. Du får också förebyggande medel mot blodpropp under och efter operationen.

Vid operationen lyfts ryggmuskulaturen bort från kotbågen där diskbråcket sitter. Nerven som diskbråcket trycker på hålls undan och därefter avlägsnas diskbråcket.

Bensmärta kan minska redan direkt efter operation, men också vara kvarstående på grund av inflammation i nerven orsakat av tryckpåverkan från diskbråcket. Smärtan kan därefter gradvis avta, men i vissa fall bli långvarig. I somliga fall kan den finnas kvar för alltid trots att diskbråcket är avlägsnat. Eventuella känselstörningar och svaghet kan kvarstå under kortare eller längre tid, i vissa fall för alltid.

Efter operationen

Direkt efter operationen körs du till uppvakningsavdelningen, där får du stanna de första timmarna. Därefter kommer du åter till avdelningen. Med jämna mellanrum kommer personal att kontrollera rörlighet och känsel i dina ben. Du får ligga på rygg eller på sidan. Smärta och illamående förebyggs och behandlas alltid. Smärtstillande sprutor ges vid behov under det första dygnet. Därefter får du smärtlindring i form av tabletter. Du får syrgas via näsan för att minska illamående och för att du ska återhämta dig snabbare. Kontroll av puls och blodtryck sker regelbundet.

Ibland sitter en plastslang i såret, ett så kallat dränage som leder ut blod från operationsområdet. Dränaget tas bort efter cirka ett dygn. För att motverka blodproppar är det viktigt att du ofta trampar med fötterna och rör på benen. Upprepa detta flera gånger i timmen.

Du kommer få träffa en arbetsterapeut som kan ge dig tips hur du på ett bra sätt kan hantera vardagssituationer.

Smärta

Smärtlindrande läkemedel ges regelbundet under sjukhusvistelsen. Detta underlättar för dig att komma upp och gångträna samt delta aktivt i din rehabilitering. Smärtlindrande medicin ger ofta förstoppning. Vid behov kan du få läkemedel som sätter igång magen. Att komma upp och gå är viktigt för att tarmen ska komma igång.

Mat och dryck

I samband med operationen är det viktigt att du äter näringsrik mat och dryck. Det bidrar till att läkningen påskyndas och ger mer ork att delta aktivt i rehabiliteringen. Näringsbrist kan ge försämrad sårläkning, minskad ork och muskelstyrka samt ökad sjuklighet, förlängd sjukhusvistelse och rehabilitering. På avdelningen finns näringsdrycker du kan be om.

Innan operationen sätts ibland en slang i urinblåsan, så kallad kateter. Denna tas bort så snart som möjligt efter operationen. Det är viktigt att dricka rikligt för att undvika urinvägsinfektion.

När såret är torrt och inte längre vätskar sig är det tillåtet att duscha. Efter duschen torka torrt med en ren handduk och sätt ett nytt förband.

Stygnen eller agrafferna tas hos distriktssköterska efter två veckor.

Efter cirka 2–3 veckor kan du börja minska intaget av smärtlindrande medicin. Börja med att ta bort doserna mitt på dagen.

Svar på vanliga frågor efter operationen

 • Ta smärtlindrande tabletter regelbundet i början, vänta inte tills smärtan blivit för svår.
 • Hemtransport kan ske i bil. Sitt i framsätet och luta ryggstödet bakåt.
 • Det är tillåtet att sitta men inte för långa stunder i taget.
 • Promenera varje dag och öka successivt gångsträckan. Använd två kryckkäppar. När du kan gå utan att halta behöver du inga kryckkäppar.
 • Vid aktivitet, inklusive sexliv, respektera smärtsignaler från ben och rygg.
 • Du får köra bil när du kan sitta obehindrat.
 • Var försiktig med att lyfta och bära i början. Rekommendationen är max 1–2 kg i respektive hand i 6–8 veckor efter operationen.
 • Sjukskrivningens längd varierar mellan 1–3 månader, beroende på vilket arbete du har.
 • Första återbesöket till läkare sker cirka sex veckor efter operationen, därefter vid behov.
 • Hjälpmedel som ej längre används återlämnas enligt överenskommelse med kommunens arbetsterapeut.

Vid alla operationer finns risk för komplikationer. När det gäller ryggoperationer är samtliga komplikationer synnerligen sällsynta.

Infektion förebyggs med antibiotika under och efter operationen. Urinvägsinfektion och lunginflammation är andra infektioner som förekommer men är lätta att behandla. Nervskador är mycket sällsynt. Om nerver skadas vid operation kan man få känselbortfall eller nedsatt muskelkraft. Risken att avlida på grund av operationen finns, men är mycket liten. Denna risk finns vid alla operationer.

Det är viktigt att du kontaktar ortopedimottagningen om dina symtom förändras. Om du får följande problem måste du omedelbart kontakta ortopedimottagningen under dagtid och akutmottagningen på kvällstid och helg:

 • svårighet att tömma urinblåsan
 • svårighet att hålla urin och/eller avföring.

Inför träning och uppstigning är det viktigt att du tagit smärtlindrande medicin. Trampa med fötterna upp och ner och rör på benen så ofta som möjligt för att undvika blodproppsbildning.

För att undvika lunginflammation är det viktigt att du kommer upp dagen efter operation. Då andas du bättre och lungorna blir ordentligt syresatta. Ta djupa andetag flera gånger varje timme. På kvällen efter operationen eller morgonen därefter får du hjälp att komma upp och gå några steg med stöd av gåbord. Du får sedan komma upp flera gånger under dagen. Det är viktigt att du har ett par bekväma och stadiga skor. Du tränar gång med hjälp av gåbord de första gångerna och därefter får du börja gå med kryckkäppar. Dessa behövs i regel första tiden hemma.

Du får instruktioner av fysioterapeut hur du ska ta dig i och ur sängen på ett för ryggen skonsamt sätt. Du får även ett hemträningsprogram med övningar som du ska utföra. Om du behöver träna att gå i trappor får du göra detta med fysioterapeut innan du åker hem. Du tar dig i och ur sängen via sidliggande på följande sätt:

Illustration över hur man ska resa sig ur sängen efter diskbråcksoperation

Det är tillåtet att sitta, men inte för långa stunder i taget. När du får ont ska du resa dig upp och gå, eller lägga dig en stund. Öka ditt sittande succesivt.

Senast tre veckor efter operationen bör du, på egen hand, boka in en tid hos fysioterapeut på din vårdcentral. Tillsammans med fysioterapeuten kan du då stegra upp träningen succesivt. Du utökar ditt hemträningsprogram och får rygg- och ergonomisk rådgivning.

Kuratorn kan ge råd och information i psyko-sociala frågor. Du har kanske funderingar kring operationen som är av den karaktären att du behöver prata med någon utomstående om dessa. Du kanske även har funderingar och frågor kring din situation på arbetet eller i hemmet som berörs av din operation och sjukskrivning. Kuratorn kan även hjälpa till att förmedla kontakt med annan myndighet.

Första återbesöket till din läkare sker efter sex veckor. För att på ett bra sätt följa upp och bedöma operationsresultatet får du ett frågeformulär hemskickat till dig ett och två år efter operationen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.