Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Ett av Sveriges två nationella centrum för barnhjärtkirurgi.

Barnhjärtkirurgin och barnkardiologin har åstadkommit fantastiska resultat under de senaste decennierna, inte minst i Sverige. Mer än hälften av alla barn som hjärtopereras idag är under ett år gamla och de allra flesta barn som föds med hjärtfel uppnår numera vuxen ålder.

På Skånes universitetssjukhus finns några av nordens främsta experter på barnhjärtkirurgi samt tillgång till specialanpassade intensivvårds- och operationsresurser. 

Vi har ett tätt samarbete med samtliga enheter inom barnsjukvården på Sus, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som har Sveriges andra barnhjärtcentrum och övriga barnmottagningar runt om i landet. Vi har även ett gott och bra samarbete med Hjärtebarnsfonden.

Utöver vårt nationella uppdrag inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar har vi ett avtal med Island som skickar sina hjärtsjuka barn till oss för vård och behandling.

Operation

Vi genomför cirka 300 hjärtoperationer per år och utför alla former av kirurgisk behandling vid medfödda hjärtfel inklusive hjärttransplantation och mekaniskt hjälphjärta för barn i väntan på transplantation.

Vi strävar efter att korrigera de flesta hjärtmissbildningarna tidigt i livet, om möjligt innan de hunnit ge symtom. För att barnet ska bli helt friskt försöker vi undvika palliativa (symptomlindrande) operationer till förmån för korrektion.

Det finns dock fortfarande några livshotande hjärtfel som kräver flera och ibland riskfyllda operationer för att korrigeras. Framstegen som har gjorts inom barnhjärtkirurgi syns tydligast just hos denna grupp med komplicerade hjärtfel.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter