Viktminskningsbehandling i grupp

Har du obesitas (fetma) kan du delta i viktminskningsbehandling i grupp. Det finns två inriktningar på behandlingen. En där du äter vanlig kost och en där du börjar behandlingen med pulverbaserad kost.

Inför gruppbehandlingen kommer du till Obesitasmottagning Malmö på ett förberedande besök som tar tre timmar.

Den traditionella gruppbehandlingen för viktminskning pågår i totalt tolv månader, med 18 träffar à 90 minuter. De första 12 träffarna sker varannan vecka och resterande sker en gång i månaden.

LCD-behandling, det vill säga lågkaloribehandling, pågår i totalt 15 månader, med 23 träffar à 90 minuter. De första 17 träffarna sker varannan vecka och resterande sker en gång i månaden.

Vem riktar sig behandlingen till?

Gruppbehandlingen på obesitasmottagningen riktar sig till dig med ett BMI 35 eller mer. Behandlingen riktar sig även till dig som har BMI 30 eller mer tillsammans med annan sjukdom.

Gruppbehandlingen blir mer effektiv med ett aktivt deltagande. Så innan du väljer om du vill delta i en gruppbehandling behöver du fundera på om du är redo för en förändring och om du har möjlighet att genomföra hela behandlingen.

Ansökan till gruppbehandlingen görs via remiss från en vårdgivare eller via egen vårdbegäran till Obesitasmottagning Malmö.

Så går behandlingen till

Här får du främst behandling i grupp, men vi tar också hänsyn till dig som individ och anpassar våra råd utifrån din situation.

Vi genomför inga kirurgiska ingrepp för viktnedgång. Läkemedelspreparat används inte generellt inom behandlingen, men diskussion kan tas med vår ansvariga läkare.

Innan gruppstart kommer du fastande till ett teambesök på obesitasmottagningen. Där tar vi blodprov, genomför några tester och du får träffa din handledare.

Våra gruppbehandlingar

Varje grupp består av cirka 10–12 personer. Det är samma grupp som träffas från början till slut. Varje grupp har en ansvarig handledare. Tystnadsplikt gäller för alla gruppträffar. Gruppträffarna sker alltid dagtid på vardagar och du kan ha rätt till sjukpenning för att kunna vara med.

Behandlingar består av tre viktiga punkter: kost, fysisk aktivitet och KBT, som står för kognitiv beteendeterapi. Du formulerar dina egna mål och har dig själv som studieobjekt. Under behandlingens gång granskar du dina känslor, tankar och beteenden i olika situationer för att förstå vilka förändringar du behöver göra för att åstadkomma varaktiga livsstilsförändringar. Kontinuerlig kartläggning och utvärdering är nödvändig för att du ska hitta de strategier som fungerar för dig.

Efter varje gruppträff får du som patient en hemuppgift med fokus på träffens tema och den fas som är aktuell i behandlingen. Hemuppgifterna är din möjlighet att skräddarsy behandlingen till ditt liv och en förutsättning för en effektiv behandling.

Inom den traditionella behandlingen lägger vi fokus på att minska ditt kaloriintag utan att du går på någon speciell diet. Du får råd och stöd kring kost utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna, som är samma som Livsmedelsverket har. Du kommer också att få förslag på hälsosamma måltider och mellanmål.

Fysisk aktivitet och träning är en viktig del av behandlingen och du blir erbjuden möjligheten att träna i grupp, till exempel bassäng- eller cirkelträning.

Vi jobbar mycket kring KBT och hur tankar, beteende och känslor påverkar ditt kostintag och motion.

En vanlig gruppträff innehåller följande moment:

 • Individuell vägning innan gruppträffen börjar
 • Varje deltagare pratar en till två minuter om det som känns viktigt för hen och hur den senaste hemuppgiften har gått
 • Inlämning av hemuppgift
 • Föreläsning med tema inom kost, fysisk aktivitet eller beteende
 • Genomgång av hemuppgift som ska göras till nästa gång
 • Reflektion över dagens gruppträff.

Vi som hjälper dig under behandlingen

Under behandlingens gång kommer du att få träffa olika yrkeskategorier både individuellt och i grupp. Du har alltid möjlighet att boka ett enskilt besök hos oss vid behov.

Handledare

Handledarens roll är att stötta dig i din viktbehandling. Handledaren håller i gruppträffarna och är huvudansvarig för gruppen. Du har samma handledare under hela behandlingen. Du har möjlighet att vända dig till din handledare med frågor eller problem som kan uppstå under behandlingen. Din handledare kan vara en sjuksköterska, dietist eller fysioterapeut.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan möter du vid ditt första besök för en medicinsk undersökning och provtagning.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten träffar du minst en gång enskilt under programmets gång. Tillsammans gör ni ett personligt upplägg kring fysisk aktivitet och träning. Du får också extra stöd för att komma igång med din träning. Fysioterapeuten föreläser vid två tillfällen under din gruppbehandling och erbjuder träningsmöjligheter i grupp.

Dietist

Dietisten föreläser om kost vid två tillfällen och deltar vid gruppträffen ”matlagning i praktiken”. Du kan också boka individuella besök hos dietisten om du önskar få mer personliga råd kring din kosthållning, till exempel vid allergi.

Psykolog

Vår psykolog håller i gruppträffar vid tre tillfällen, med fokus på motivation, känslohantering och stress. Vid behov kan du också få träffa vår psykolog utöver den ordinarie gruppbehandlingen. Då ligger fokus på att hjälpa dig att hitta lösningar på situationer där du har svårt att använda kunskaperna från gruppträffarna i din vardag. Du kan också få hjälp med bedömning av psykisk ohälsa och vart du kan vända dig för att få vidare hjälp.

Läkare

Läkaren deltar vid ett par grupptillfällen. Vid behov finns det möjlighet till enskild kontakt med läkaren.

Mål och förväntningar

Det är viktigt att du påbörjar behandlingen med realistiska mål och förväntningar. Din handledare kan hjälpa dig med vad som är realistiskt för just dig. 

Viktminskningen skiljer sig från person till person. Allt mellan 0,5 och 1 kilo i veckan är en normal viktnedgång. Ibland kan viktminskningen stå still och i vissa fall kan du behöva omvärdera kaloriintaget. 

De patienter som genomgår den traditionella behandlingen går i snitt ner cirka fem procent av sin ursprungliga vikt. Forskning visar att fem procents viktnedgång ger positiva hälsoeffekter.

LCD står för lågkaloridiet. LCD-behandlingen har samma grund som den traditionella behandlingen men det som skiljer dem åt är att du i den här behandlingen äter en helt pulverbaserad kost de första tolv veckorna. Pulvret blandas i vatten till shakes. Du får i dig cirka 900 kcal per dag och äter inga andra måltider. Utöver shakes dricker du vatten. Ingen annan dryck eller måltid som innehåller energi får intas.

LCD-behandling är en motivationshöjande viktminskningsmetod som ger snabba resultat i början av behandlingen.

Efter tolv veckor med pulverkost går du sakta tillbaka till vanlig kost. Den så kallade återintroduceringsfasen sträcker sig över sex veckor.

 • vecka 1-2: börja med frukost igen
 • vecka 3-4: frukost och ett huvudmål
 • vecka 5-6: frukost, lunch och middag. Här slutar du helt med pulvret. 

Därefter rekommenderas ett lågt energiintag med hälsosam kost för fortsatt viktminskning under resten av behandlingsprogrammet. Programmet fortsätter i ytterligare 12 månader efter LCD-fasen och behandlingen liknar den traditionella.

När är LCD-behandling inte lämplig?

LCD-behandling är inte lämplig om du:

 • genomgår cancerbehandling
 • har någon form av ätstörning
 • har diabetes typ 1
 • har allvarlig hjärt-kärlsjukdom
 • är gravid. 

Vid följande tillstånd får du genomgå en LCD-behandling:

 • respiratorisk insufficiens (KOL)
 • komplikationer vid typ 2 diabetes
 • sömnapnésyndrom
 • svullnad vid massiv fetma (ödem)
 • preoperativ viktminskning. 

Du behöver såklart inte ha några sjukdomar eller komplikationer för att kunna välja LCD-behandling. Men det är alltid läkarens medicinska bedömning som avgör om du är lämplig för behandlingen.

Biverkningar

Vanliga biverkningar vid behandlingen är:

 • håravfall
 • torr hy
 • dålig andedräkt
 • trötthet
 • yrsel, frusenhet
 • trög mage eller lös mage
 • gallsten.

Samtliga biverkningar brukar försvinna när LCD-fasen avslutats.

Mål och förväntningar

Under LCD-behandlingen är det viktigt att du har realistiska mål och förväntningar. Den första veckan brukar du gå ner snabbt i vikt eftersom du tappar vätska som binds i levern. Den fortsatta viktnedgången beror bland annat på din ursprungliga vikt men cirka ett till två kilo i veckan är vanligt. Den totala förväntade viktnedgång är på cirka 10 kg till 20 kg.  

Varför görs behandlingen?

Viktminskningsbehandling i grupp görs för att stödja dig med kraftig övervikt till varaktig viktnedgång och förändrade levnadsvanor som leder till bättre fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande. Vårt mål är även att förhindra fortsatt viktökning och sträva efter din mest hälsosamma vikt.

.

Filmer om viktminskningsbehandling i grupp

Är du redo för en förändring? Obesitasmottagningen del 1

Så fungerar behandlingen hos oss. Obesitasmottagningen del 2

Pulverdiet/LCD-behandling. Obesitasmottagningen del 3

Läs mer

 • Ät regelbundet. Frukost, lunch och middag samt något mellanmål.
 • Ät frukost varje dag. Det hjälper dig att äta lagom resten av dagen.
 • Ät färre kalorier, till exempel byt en kaka mot en frukt.
 • Handla inte när du är hungrig så undviker du lättare frestelser och gör bättre val.
 • Ät magert och mindre sött – mindre socker och fett ger färre kalorier.
 • Välj livsmedel som är nyckelhålsmärkta. De innehåller mindre salt, mindre socker, mer fullkorn, mer fiber, mindre eller bättre fett.
 • Skriv ner vad du äter och dricker. Du kan lättare förändra vanor du
  är medveten om.
 • Vatten är den bästa törstsläckaren. Undvik energirik dryck, som ger mycket energi men ingen mättnad.
 • Väg dig regelbundet. Vågen hjälper dig att hålla koll på små förändringar av din vikt.
 • Ha en budget för sötsaker och snacks per vecka. Välj vilken dag och mängd i förväg.
 • Fysisk aktivitet varje dag. Försök göra något varje dag, tänk på
  att all rörelse räknas.
 • Ät endast en portion. Undvik att ta om, använd gärna tallriksmodellen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.