Tumbasartros – operation

Tumbasartros är en ledsjukdom i basen av tummen, som ger stelhet och smärta vid belastning. I ett tidigt stadium finns olika behandlingsalternativ som din vårdcentral kan hjälpa dig med. I ett senare skede kan en operation bli aktuell.

Om du har stora besvär kan du behöva opereras, till exempel genom att tar man bort ett av de två benen som är involverade i den drabbade tumbasleden och ersätter detta med mjukdelar eller en operation där en konstgjord led blir insatt. Din läkare avgör vilken typ av operation som passar just dig. Oavsett teknik syftar behandlingen till att minska värken vid vila och belastning samt till att förbättra handfunktionen.

Majoriteten av de patienter som opereras upplever god smärtlindring och ökad förmåga att använda handen i vardagsaktiviteter.

Inför operationen får du information om eventuella förberedande undersökningar så som röntgen och EKG, samt även information om rehabiliteringen efter operationen.

Veckan före operationen ska du undvika inflammationsdämpande mediciner. I övrigt ska du fortsätta att ta dina ordinarie mediciner.

På grund av infektionsrisken får det inte finnas sår på den hand som ska opereras. Förkylning och andra sjukdomar kan också vara ett hinder.

Inför en handoperation måste du i allmänhet vara fastande. Inför operationen får du information om vad som krävs i just ditt fall.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare, att infektionsrisken minskar och att blodcirkulationen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt, men om du inte klarar det så är det bra om du avstår från rökning helst åtta, men minst fyra veckor före operationen. Även efter operationen bör du undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen. 

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Då minskar risken för komplikationer, som till exempel infektion.

Ta kontakt med vårdpersonal om du behöver hjälp och stöd att sluta röka och begränsa din alkoholkonsumtion.
Läs mer på 1177 om att sluta röka och dricka före och efter operationen.

I vårt handkirurgiska kvalitetsregister (HAKIR) följs alla operationer upp i syfte att utveckla och förbättra vården. Både före och efter din operation kommer du därför bli ombedd att besvara enkäter om dina symtom och din upplevelse av vården. Enkäterna skickas ut och fylls i digitalt via 1177.

Så går operationen till

Operationen tar cirka 30-60 minuter. Du får antingen narkos eller utvidgad lokalbedövning i armen. Den opererande läkaren bedömer vilken typ av bedövning som passar dig bäst.

Du känner ingenting om du får narkos, men om du får lokalbedövning kan du känna att du blir opererad, utan att det gör ont. Du kan inte se själva operationsområdet eftersom armen är inklädd och avskärmad med ett skynke. Du kan få lugnande läkemedel om det känns obehagligt. Du har också möjlighet att låna en musikspelare med hörlurar.

Operationen innebär att man tar bort ett ben i tumbasen (trapezium) och ersätter det med mjukdelar från den ledkapsel som omger tumbasleden eller en del av en intilliggande sena. Ett annat alternativ kan vara att ersätta tumbasleden med en konstgjord led, en så kallad protes.

Efter operationen

Efter operationen får du stanna kvar några timmar för observation tills bedövningen släppt och du är redo att åka hem.

Du kan vara påverkad och trött efter operationen och bör därför inte köra bil.

Läkningstiden efter en tumbasoperation beräknas vara tre månader. Under denna period pågår rehabiliteringen, men handens funktion fortsätter vanligtvis att förbättras under ytterligare ett antal månader.

Du blir gipsad

Under de första dagarna efter operationen bör du tänka på att hålla handen högt, ovanför hjärtat, så mycket du kan för att motverka svullnad. När du sitter ner kan du avlasta handen mot en kudde eller liknande.

Efter operationen har du vanligtvis förband/gips om din hand cirka tre veckor. Om förbandet/gipset sitter trångt eller skaver är det viktigt att du omgående hör av dig till handkirurgimottagningen i Malmö. På kvällar och helger hör du istället av dig till hand- och plastikkirurgiavdelningen i Malmö.

Gipset tål inte vatten och fukt. Skydda gipset när du duschar, till exempel med en plastpåse.

Komplikationer

Det är sällsynt med komplikationer efter en tumbasoperation. Vid tecken på infektion, så som ökad svullnad, värmeökning i handen eller feber, är det viktigt att du hör av dig till handkirurgimottagningen i Malmö. På kvällar och helger hör du istället av dig till hand- och plastikkirurgiavdelningen i Malmö.

Sjukskrivning

De flesta är sjukskrivna under den första tiden efter operationen. Hur lång tid rehabiliteringen tar är individuellt. Återgång i arbete beror på vilken typ av arbete du har, men en sjukskrivning på tre månader är vanligt. Du kan bli sjukskriven ännu längre om du har ett tungt arbete, till exempel om du är byggnadsarbetare.

Förenkla vardagen

Den första tiden efter operationen kan du få tillfälliga svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter som att till exempel sköta din hygien, klä på dig, äta, öppna förpackningar och laga mat. Detta beror på att du har en hand i förband/gips och på att du inte får belasta handen fullt under en period efter operationen. Under den här tiden kan du uppleva svaghet, fumlighet, dålig känsel och sämre greppförmåga än vanligt.

Du kan förändra hur du utför en aktivitet som är svår genom att

 • ta hjälp av andra rörliga delar av kroppen än handen
 • använda redskap och hjälpmedel som underlättar
 • tillfälligt välja kläder som är lätta att ta på och av
 • köpa mat i halvfabrikat om det är svårt att tillaga mat på vanligt sätt
 • förändra hur du utför aktiviteten genom att fördela din arbetsbörda, till exempel genom att bära mindre varje gång och gå flera gånger.

Det är viktigt att du kommer igång och använder handen så snart som möjligt. Rätt träning motverkar svullnad och stelhet i lederna.

Så här tränar du efter en handskada eller handoperation

Återbesök och rehabilitering vecka för vecka

Vid det här besöket tar en sjuksköterska bort gipset och stygnen.
Du får träffa en arbetsterapeut eller en fysioterapeut som ger dig råd om hur du ska träna med bland annat övningar för tummen och handleden. Du får också prova ut ett stödjande, avtagbart tumbandage (tumortos) som du ska använda dygnet runt i två veckor, men ta av när du tränar och tvättar dig.

Nu kan du belasta handen extremt lätt med tumbandaget på. Det är viktigt att försiktigt börja röra på tummen så att den inte blir stel. Exempel på aktiviteter:

 • hjälpa till med handen vid påklädning
 • hålla smörgås
 • plocka vissna blad från krukväxter
 • vända blad i bok/tidning
 • hantera mobilen
Hand i tumbandage (tumortos).

Du träffar en arbetsterapeut eller en fysioterapeut för att följa upp träningen, få råd kring ergonomi och att hitta en balans mellan vardagliga aktiviteter och träning hemma.

Från och med nu behöver du inte ha tumbandaget på natten utan endast när du utför aktiviteter och vistas i miljöer där du riskerar att stöta i eller belasta handen.

Nu kan du belasta handen lätt. Exempel på aktiviteter:

 • hålla i duschhandtag, använda handen vid dusch, bad, hårtvätt
 • lyfta föremål som väger cirka 0,5 kilo
 • greppa små/lätta förpackningar
 • torka av diskbänken
 • skriva för hand och skriva på tangentbord

Du träffar läkaren som opererade dig. Vid behov träffar du också en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Det görs en bedömning av din handfunktion, vid behov får du hjälpmedel för att träna styrka och koordination.

Tumbandaget använder du nu efter behov när du är i aktiviteter. Exempel på aktiviteter:

 • lyfta föremål som väger cirka 1 kilo
 • hålla kopp, använda vanlig kniv och skära kött
 • lättare matlagning, använda båda händerna vid lyft av uppläggningsfat, skålar och kastruller
 • dammsuga, diska för hand
 • cykla med ett extra förstorat mjukt handtag på styret

Vid behov får du träffa en arbetsterapeut eller en fysioterapeut för uppföljning av handfunktionen.

Från och med nu är det tillåtet att öka på belastningen successivt upp till normal belastning. Det är dock viktigt att det inte smärtar.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.