Tumbasartros, operation

Tumbasartros innebär en förslitning i ledbrosket vilket ger stelhet och smärta vid belastning. I ett tidigt stadium finns det en rad behandlingsalternativ, där operation är ett av dem.

Hur lång tid tar det?

Operationen tar cirka 30-60 minuter

Före

Inskrivning sker på mottagningen, vid tidpunkt som framgår av kallelsebrevet. I samma brev får du information om eventuella förberedande undersökningar såsom röntgen och EKG.

Veckan före operationen ska du undvika inflammationsdämpande mediciner. I övrigt ska du fortsätta att ta dina ordinarie mediciner.

På grund av infektionsrisken får det inte finnas sår på den hand som ska opereras. Förkylning och andra sjukdomar kan också vara ett hinder.

Inför en handoperation måste man i allmänhet vara fastande. Information om vad som krävs i just ditt fall lämnas av narkosläkare och personal.

Under

Ingreppet görs i utvidgad lokalbedövning eller narkos och du har möjlighet att samtala med personalen under tiden. Du kan däremot inte se själva operationsområdet, eftersom armen är inklädd och avskärmad med ett skynke.

Vid behov kan du i de flesta fall få något lugnande läkemedel. Du har också möjlighet att låna en musikspelare med hörlurar.

Operationen kan se olika ut och vi anpassar ingreppet efter dina individuella förutsättningar. Normalt tar vi bort ett ben (trapezium).

Ibland fixeras leden med ett stift under läkningstiden.

Efter

Det är inte lämpligt att köra bil eller annat fordon efter en handoperation.

För att motverka svullnad håll handen i högläge. Vid dusch rekommenderas dubbla fryspåsar/plastpåsar fastsatta med tejp.

Gips- och sjukskrivningstid varierar beror på ingreppets art, men normalt är cirka fyra veckor. Stygnen tas efter cirka 14 dagar.

För att underlätta vardagliga sysslor finns många praktiska hjälpmedel. Kontakta gärna en arbetsterapeut som kan ge dig information. På vår rehabiliteringsavdelning kan du få instruktion om hur man tränar på rätt sätt.

Det är viktigt att känna till att operationsresultatet kan variera och operationen medför ofta en lång återhämtningsperiod. Du bör därför ha rejäla besvär innan en operation blir aktuell.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.