Trombektomi

Trombektomi är ett ingrepp där en blodpropp tas ut med hjälp av tunna verktyg som förs in via blodkärlen. Syftet med ingreppet är att återupprätta blodflödet för att rädda den påverkade delen av hjärnan efter en stroke.

Behandlingen tar omkring en timme.

Trombektomi ska göras så snart som möjligt efter att du fått en svår stroke eftersom ju tidigare ingreppet görs, desto mer av hjärnfunktionerna kan räddas.

Ambulanspersonalen ser till att du kommer till närmsta sjukhus där en röntgen görs av hjärnan. Därefter åker du vidare till behandlingsrummet i Lund där trombektomin utförs.

De flesta patienter är vakna under ingreppet och får smärtlindring och lugnande medel. Narkospersonal är alltid på plats. Om det bedöms som säkrast, sövs du under ingreppet.

Ingreppet startar med att kärlet med blodproppen lokaliseras med hjälp av röntgen.
Sedan förs en kateter upp i hjärnan via ett kärl i ljumsken. Via katetern förs en tunn slang med ett nät in i blodkärlet där blodproppen fastnar och kan dras ut.

När blodproppen tagits ut kan du uppleva en förbättring genom att vissa symtom minskar eller försvinner, men för de flesta tar det någon dag att återhämta sig.
Du kan också ha kvar lindriga neurologiska symtom.

Efter ingreppet stannar du på vårdavdelningen under ett par dagar. Hur länge du stannar beror på hur du mår efter ingreppet.
Om du behöver rehabilitering startar den på vårdavdelningen och fortsätter sedan på särskild rehabiliteringsavdelning eller i ditt hem. I vissa fall kan du behöva ytterligare vård för att motverka orsakerna till blodproppen och förhindra ytterligare proppar.

Trombektomi - en banbrytande behandling av stroke

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter