Test av ITB-behandling

ITB-behandling innebär att du får läkemedlet baklofen genom en spruta i ryggen. Behandlingen kan lindra problem med spasticitet – spänningar eller kramper i musklerna som kan uppkomma vid sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg.

Besöket på sjukhuset tar cirka sex timmar. Ta gärna med dig något att äta. 

Om du tar blodförtunnande medicin så kan du behöva ändra dosen inför testet. Kontakta mottagningen när du får kallelsen för att få besked om hur du ska göra. Om du tar baklofen i tablettform så kommer du att få instruktioner om vilken dos du ska ta inför testet.

Det är viktigt att du har någon med dig under dagen på sjukhuset. Dels för att hjälpa dig med praktiska saker som klädbyte och toalettbesök, dels för att hjälpa till att utvärdera effekten av testet. 

Du kan äta och dricka som vanligt inför testet.

Du får först träffa en läkare och en fysioterapeut som testar din spasticitet och förmåga att röra dig.

Du får sedan lägga dig på sidan på en brits. Läkaren bedövar och sticker in en tunn nål i ländryggen, och ger dig en liten dos baklofen i ryggvätskan. Efter det får du vila i 30-60 minuter tills läkemedlet börjat verka avslappnande på dina muskler.

Sedan får du göra nya tester flera gånger under dagen, för att se vilken effekt läkemedlet har haft. Det varierar hur länge effekten varar – oftast några timmar, men ibland över ett dygn. I takt med att läkemedlet slutar verka kommer din spasticitet tillbaka. Under dagen kontrollerar också din andning, puls och blodtryck. 

Besöket avslutas med att läkaren och fysioterapeuten sammanfattar resultaten för dig.

Om det är aktuellt för dig att få permanent ITB-behandling så kommer du att sättas upp på vår väntelista för operation. Du kommer då att få en liten läkemedelspump inopererad under huden.

Du kan få huvudvärk efter testet, men det är ovanligt. I så fall känns det oftast bättre om du lägger dig ner. Om huvudvärken sitter i under flera dagar bör du kontakta mottagningen.

Om du skulle få hög feber och kraftig huvud- och nackvärk, ska du kontakta sjukvården omedelbart. Det kan bero på att du har fått en infektion i ryggmärgshinnan, men det är mycket ovanligt.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter