Sträcksenskada (extensorsenskada) – operation

Sträcksenorna löper längs handryggen och underarmen. Tillsammans med småmuskler i handen sträcker de dina fingrar. En skada på sträcksenan uppstår vanligtvis genom en olyckshändelse och kräver operation inom några dagar.

Ibland är operationen planerad och då har du möjlighet att förbereda dig.

Det är viktigt att helt undvika tobak inför operationen och en tid efter operationen. Det gör att såren läker snabbare, att infektionsrisken minskar och att blodcirkulationen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt. Efter operationen bör du undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Undvik också att dricka alkohol inför operationen och fyra veckor efter operationen. Då minskar risken för komplikationer, som till exempel infektion.

Prata med vårdpersonal om du behöver hjälp och stöd att sluta röka och begränsa din alkoholkonsumtion.

Läs mer på 1177 om att sluta röka och dricka före och efter operationen.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är vanliga inom svensk sjukvård. I vårt handkirurgiska kvalitetsregister (HAKIR) följs alla operationer upp i syfte att utveckla och förbättra vården. Både före och efter din operation kommer du därför bli ombedd att besvara enkäter om dina symtom och din upplevelse av vården. Enkäterna skickas ut och fylls i digitalt via 1177.

Så går operationen till

Kirurgen och narkosläkaren bedömer vilken typ av bedövning som passar dig bäst. Det vanligaste är att man får bedövning med en spruta lokalt vid skadan eller runt armens nerver en bit bort från skadan. Du kan inte se själva operationsområdet eftersom armen är inklädd och avskärmad med ett skynke. Du kan få lugnande läkemedel om det känns obehagligt och du har också möjlighet att låna en musikspelare med hörlurar.

Under operationen sys senan ihop för att återskapa funktionen. Operationen kan gå till på olika sätt och anpassas efter din skada och dina förutsättningar.

Efter operationen

Efter operationen får du stanna kvar några timmar för observation tills du är redo att åka hem. Tänk på att du inte ska köra bil hem med hänsyn till din skada och att du kan känna dig trött och påverkad efter operationen.

Under de första fyra veckorna efter operationen är senan mycket skör och det finns en risk att den går av vid för stor belastning. Under denna tid kommer handen därför att vara skyddad i gips eller i en ortos (stabiliserande stöd) och du får inte använda handen i vardagsaktiviteter.

Efter 4–5 veckor får du komma igång att använda din hand och successivt öka belastningen fram till 10–12 veckor efter operationen. Du får först då använda handen normalt i vardagen. Rehabiliteringen pågår normalt under dessa veckor men handens funktion fortsätter vanligtvis att förbättras under ytterligare ett antal månader.

Du blir gipsad

Du kommer att ha ett gips i 3–7 dagar efter operationen. Om något händer med gipset, eller om det sitter dåligt, är det viktigt att du hör av dig till handkirurgimottagningen i Malmö. På kvällar och helger hör du av dig till hand- och plastikkirurgiavdelningen i Malmö.

Gipset tål inte vatten och fukt. Skydda därför gipset när du duschar, till exempel med en plastpåse.

Under gipstiden ska du hålla handen i högläge (ovanför hjärthöjd) för att motverka svullnad. När du sitter ner kan du avlasta handen mot en kudde eller liknande. Det är också bra att kortare stunder låta arm och hand hänga och pendla normalt när du rör dig för att undvika spänningar och smärtor i nacke och axel. Några gånger om dagen ska du röra på axel, armbåge och de fingrar som är utanför gipset, för att inte stelna till.

Så här tränar du efter en handskada eller handoperation


Komplikationer

Vid tecken på infektion, så som ökad svullnad, värmeökning och tilltagande bultande värk i handen eller feber, är det viktigt att du hör av dig till handkirurgimottagningen i Malmö. På kvällar och helger hör du i stället av dig till hand- och plastikkirurgiavdelningen i Malmö.

Upp till 10–12 veckor efter operationen är senan försvagad och då finns det risk för att den går av. Om du misstänker att senan har gått av så ta kontakt med handkirurgimottagningen eller din arbetsterapeut.

Sjukskrivning

De flesta är sjukskrivna den första tiden efter operationen. Återgång i arbete beror på vilken typ av arbete du har, men ett fysiskt tungt arbete kräver oftast sjukskrivning i tre månader.

Förenkla vardagen

Under tiden i gips/ortos har du tillfälliga begränsningar i dina vardagliga aktiviteter, som att till exempel sköta din hygien, klä på dig, äta, öppna förpackningar och laga mat. Efter att ortosen tagits bort kommer en period då handen inte får belastas fullt ut. Under den här tiden kan du uppleva svaghet, fumlighet, dålig känsel och sämre greppförmåga än vanligt.

Du kan förändra hur du utför en aktivitet som är svår genom att:

 • ta hjälp av andra rörliga delar av kroppen än handen
 • använda redskap och hjälpmedel som underlättar
 • tillfälligt välja kläder som är lätta att ta på och av
 • köpa mat i halvfabrikat om det är svårt att tillaga mat på vanligt sätt
 • förändra hur du utför aktiviteten genom att fördela din arbetsbörda, till exempel genom att bära mindre varje gång och gå flera gånger

Återbesök och rehabilitering

Det finns olika typer av behandlingsalternativ beroende på var på handen skadan sitter. Din läkare och arbetsterapeut avgör vilket alternativ som blir bäst för dig.

Vid första återbesöket efter operationen kommer gipset att tas bort och såret läggas om av en sköterska. Gipset kommer att ersättas med en ortos som du får av arbetsterapeuten. Ortosen skyddar den lagade senan och ska användas dygnet runt tills det har gått 4–5 veckor efter operationen. För att återfå så god funktion som möjligt får du ett individuellt utformat träningsprogram som du ska utföra regelbundet hemma.

Det andra besöket sker efter cirka två veckor. En sköterska tar då bort stygnen och du träffar din arbetsterapeut. Det kommer att krävas ytterligare besök på rehabiliteringen som bokas i samråd med arbetsterapeuten.

När såret är läkt är det bra att smörja ärret med mjukgörande, parfymfri salva så att det inte blir stramt, vilket i sin tur kan försämra rörligheten. Ärret ska också skyddas mot direkt solljus det första året för att det ska bli så fint som möjligt.

Råd angående belastning

Tidigt i rehabiliteringen får du bara använda handen i lätta vardagsaktiviteter eftersom senan är försvagad. Efter 4–5 veckor får du successivt öka belastningen men först 10–12 veckor efter operationen tål senan full belastning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.