Lumbalt infusionstest

Vid testet undersöker vi flöde och tryck för din ryggvätska, som finns runt hjärnan och ryggmärgen. Mätningen sker genom tunna nålar. Detta kan till exempel vara aktuellt vid utredning av sjukdomen hydrocefalus. Om du tidigare har fått en så kallad shunt inopererad, kan testet användas för att kontrollera att shunten fungerar.

Hur lång tid tar det?

Besöket på sjukhuset tar totalt cirka 1–2 timmar.

Före

Om du tar blodförtunnande medicin kan du behöva ändra dosen inför undersökningen. Kontakta mottagningen när du har fått din kallelse, så får du besked om hur du ska göra. Ta med aktuell medicinlista till undersökningen.

Det är viktigt att du har någon med dig som kan hjälpa dig med till exempel ombyte av kläder och toalettbesök före och efter undersökningen.

Ta gärna den smärtstillande medicinen paracetamol (1 000 mg) innan du kommer till sjukhuset. Du kan äta och dricka som vanligt.

Under

Läkaren bedövar och sticker in två tunna nålar mellan kotorna i ländryggen där ryggvätskan finns. Det är viktigt att du böjer på ryggen så mycket du kan. Det blir då större mellanrum mellan kotorna, vilket underlättar för läkaren som ska sticka in nålarna.

Det kan göra ont vid sticket, men det går snart över. När nålarna sitter på plats påbörjas själva testet. Det är viktigt att du ligger still under hela testet.

Efter

När undersökningen är klar får du stiga upp och lämna sjukhuset.

Du kan få huvudvärk eller ont vid stickstället efter undersökningen, men det är ovanligt. Besvären visar sig oftast efter några timmar och kan pågå i flera dagar. Huvudvärken kan lindras av att du ligger ner, helst utan kudde, och dricker mycket – gärna kaffe eller annan dryck med koffein. Kontakta mottagningen om huvudvärken inte går över eller om stickstället på ryggen blir rött eller känns varmt.

Bedömningen av resultatet kan ta några veckor. Därefter får du en telefontid till din läkare, som följer upp resultatet. Undersökningen ligger till grund för vilken behandling eller vidare utredning som kan bli aktuell.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.