Frakturer i handen, operation

Operation av benbrott i handen kan bli aktuellt vid öppna frakturer, instabila frakturer och frakturer i leder. Syftet är att lägga benbitarna i sitt ursprungliga läge så långt som är möjligt och sätta fast dem i varandra med ståltrådsstift, böjliga ståltrådar, platta och skruvar.

Hur lång tid tar det?

Tiden varierar kraftigt beroende på vilken typ av fraktur det rör sig om.

Före

Inskrivning sker på mottagningen, vid tidpunkt som framgår av kallelsebrevet. I samma brev får du information om eventuella förberedande undersökningar såsom röntgen och EKG.

Inför operationen ska du undvika inflammationsdämpande mediciner. I övrigt ska du fortsätta att ta dina ordinarie mediciner.

På grund av infektionsrisken får det inte finnas sår på den hand som ska opereras. Förkylning och andra sjukdomar kan också vara ett hinder.

Inför en handoperation måste man i allmänhet vara fastande. Information om vad som krävs i just ditt fall lämnas av narkosläkare och personal.

Under

Ingreppet görs antigen utvidgad lokalbedövning eller narkos. Du kan däremot inte se själva operationsområdet, eftersom armen är inklädd och avskärmad med ett skynke.

Vid behov kan du i de flesta fall få något lugnande läkemedel. Du har också möjlighet att låna en musikspelare med hörlurar.

Under operationen öppnas frakturen upp, läggs tillrätta och fästes i rätt läge.

Efter

Det är inte lämpligt att köra bil eller annat fordon efter en handoperation.

Handen gipsas, oftast en till tre veckor. Det är normalt att handen svullna. Om svullnaden under de första dagarna tilltar föreligger risk för att gipsen blir för trång och klämmer, tag i så fall kontakt med handkirurgimottagningen. För att motverka svullnad håll handen i högläge.

Operationsområdet smärtar dygnet efter ingrepp, men smärtan brukar avta efter någon dag.

Vid dusch rekommenderas dubbla fryspåsar/plastpåsar fastsatta med tejp.

Stygnen tas efter 10 - 12 dagar. Sjukskrivningstiden anpassas individuellt.

På vår handkirurgimottagning rehabilitering kan du få instruktion hur man tränar på rätt sätt.

Frakturområdet och ibland hela handen är svullen när gipsen tas av. Det gör ont att böja på fingrarna.  För att få full rörlighet är det nödvändigt att försöka komma över smärtan och använda handen så normalt som möjligt. Träning kan ibland behövas i flera månader.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.