Ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen

En ultraljudsundersökning av hjärtat, även kallad ekokardiografi, utförs i vissa fall via matstrupen. På så vis får man bättre bildkvalitet och kan se delar av hjärtat som inte kan studeras vid en vanlig ultraljudsundersökning av hjärtat.

Totalt tar undersökningen av hjärtat en till en och en halvtimme. Ofta görs en vanlig ultraljudsundersökning av hjärtat vid samma besök som undersökningen via matstrupen. 

Du får inte äta eller dricka fyra timmar före undersökningen. 

Först sätter vi en nål med en tunn plastslang i din arm, en så kallad venkateter. Svalget bedövas med en spray och vid behov ges lugnande medel genom venkatetern. Därefter får du svälja en slang med en ultraljudsgivare som förs ned genom matstrupen. 

Du får inte äta eller dricka en timme efter undersökningen. Om du har fått lugnande medel strax före undersökningen så får du inte köra bil under resten av dagen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter