Böjsenskada (flexorsenskada) – operation

Böjsenorna sitter på insidan av handen och hjälper till att böja dina fingrar. En skada på böjsenan uppstår vanligtvis i samband med olyckshändelse och kräver operation inom några dagar.

De flesta av dessa skador opereras akut men ibland är operationen planerad och då har du möjlighet att förbereda dig.

Sluta röka och undvik alkohol

Det är viktigt att helt undvika tobak inför operationen och en tid efter operationen. Det gör att såren läker snabbare, att infektionsrisken minskar och att blodcirkulationen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt. Efter operationen bör du undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Undvik också att dricka alkohol inför operationen och fyra veckor efter operationen. Då minskar risken för komplikationer, som till exempel infektion.

Prata med vårdpersonal om du behöver hjälp och stöd att sluta röka och begränsa din alkoholkonsumtion.

Läs mer på 1177 om att sluta röka och dricka före och efter operationen.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är vanliga inom svensk sjukvård. I vårt handkirurgiska kvalitetsregister (HAKIR) följs alla operationer upp i syfte att utveckla och förbättra vården. Både före och efter din operation kommer du därför bli ombedd att besvara enkäter om dina symtom och din upplevelse av vården. Enkäterna skickas ut och fylls i digitalt via 1177.

Så går operationen till

Operationen tar cirka 45–90 minuter. Kirurgen och narkosläkaren bedömer vilken typ av bedövning som passar dig bäst. Det vanligaste är att man får bedövning med en spruta lokalt vid skadan eller runt armens nerver en bit bort från skadan. Du kan inte se själva operationsområdet eftersom armen är inklädd och avskärmad med ett skynke. Du kan få lugnande läkemedel om det känns obehagligt och du har också möjlighet att låna en musikspelare med hörlurar.

Den skadade senan sys ihop eller fästs med ett litet ankare i skelettet beroende på var skadan är belägen. Även om det från början varit ett litet sår öppnar läkaren över ett något större område i samband med operation för att kunna upptäcka skador på andra strukturer och för att komma åt senan/senorna. Snittet är oftast z-format för att minimera problem med stramt ärr.

Efter operationen

Efter operationen får du stanna kvar några timmar för observation tills du är redo att åka hem. I vissa fall får du stanna kvar på avdelningen över natten. Tänk på att du inte ska köra bil hem med hänsyn till din skada och att du kan känna dig trött och påverkad efter operationen.

Under de första fyra veckorna efter operationen är senan skör. Under denna tid kommer du därför att vara gipsad och får inte använda handen i vardagsaktiviteter. Efter fyra veckor får du komma igång att använda din hand och successivt öka belastningen fram till 12 veckor efter operationen då du får använda handen normalt i vardagen. Rehabiliteringen pågår normalt under dessa 12 veckor, men handens funktion fortsätter vanligtvis att förbättras under ytterligare ett antal månader.

Du bör inte köra bil kommande tio veckor efter din operation.

Du blir gipsad

Du kommer att ha ett gips i fyra veckor efter operationen. Om något händer med gipset, eller om det sitter dåligt, är det viktigt att du hör av dig till handkirurgimottagningen i Malmö. På kvällar och helger hör du av dig till hand- och plastikkirurgiavdelningen i Malmö.

Gipset tål inte vatten och fukt. Skydda därför gipset när du duschar, till exempel med en plastpåse.

Under gipstiden ska du hålla handen i högläge (ovanför hjärthöjd) för att motverka svullnad. När du sitter ner kan du avlasta handen mot en kudde eller liknande. Det är också bra att kortare stunder låta arm och hand hänga och pendla normalt när du rör dig för att undvika spänningar och smärtor i nacke och axel.

Rör på armens leder utanför gipset

En gång i timmen ska du röra på samtliga leder i armen utanför gipset.

 1. Sträck armarna uppåt och dra ner armarna 10 gånger.
 2. Sätt händerna bakom nacken och för armbågarna utåt och inåt 10 gånger.
 3. Sätt händerna bakom ryggen i svanken och för dem uppåt (mot skulderbladen) och neråt igen 10 gånger.

Komplikationer

Vid tecken på infektion, så som ökad svullnad, värmeökning och tilltagande bultande värk i handen eller feber, är det viktigt att du hör av dig till handkirurgimottagningen i Malmö. På kvällar och helger hör du av dig till hand- och plastikkirurgiavdelningen i Malmö.

Upp till tre månader efter operationen är senan försvagad och då finns det risk för att den går av. Om det händer, förlorar du böjförmågan i den opererade senan. Misstänker du att senan har gått av så ta kontakt med handkirurgimottagningen eller din fysioterapeut.

Sjukskrivning

De flesta är sjukskrivna den första tiden efter operationen. Återgång i arbete beror på vilken typ av arbete du har, men ett fysiskt tungt arbete kräver oftast sjukskrivning i tre månader.

Förenkla vardagen

Under gipstiden har du tillfälliga begränsningar i dina vardagliga aktiviteter som att till exempel sköta din hygien, klä på dig, äta, öppna förpackningar och laga mat. Efter att gipset tagits bort kommer en period då handen inte får belastas fullt ut. Under den här tiden kan du uppleva svaghet, fumlighet, dålig känsel och sämre greppförmåga än vanligt.

Du kan förändra hur du utför en aktivitet som är svår genom att:

 • ta hjälp av andra rörliga delar av kroppen än handen
 • använda redskap och hjälpmedel som underlättar
 • tillfälligt välja kläder som är lätta att ta på och av
 • köpa mat i halvfabrikat om det är svårt att tillaga mat på vanligt sätt
 • förändra hur du utför aktiviteten genom att fördela din arbetsbörda, till exempel genom att bära mindre varje gång och gå flera gånger.

Återbesök och rehabilitering vecka för vecka

Vid det första besöket kommer du för sårkontroll och start av rehabilitering. Detta är ett längre besök som normalt varar hela förmiddagen.

På handkirurgimottagningen kommer ditt sår att läggas om. Därefter har du ett besök hos fysioterapeut på handkirurgi rehabilitering. Där informeras du om rehabiliteringen under kommande 12 veckor och får komma i gång med träning enligt program. Du får ett nytt gips, anpassat för träning, som du ska ha under fyra veckor.

Under gipstiden får du inte använda handen i vardagsaktiviteter eftersom det då är mycket hög risk för att senan ska gå av. Om gipset sitter trångt eller skaver ska du höra av dig till din fysioterapeut på handkirurgi rehabilitering.

Det är viktigt att du följer rekommendationerna om träning och belastning. Den tidiga träningen är avgörande för att återfå så god handfunktion som möjligt.

Eftersom du kommer att påbörja träning i ett tidigt skede efter operation är det viktigt med smärtlindring. För de flesta räcker paracetamol (till exempel Alvedon eller Panodil) om det tas i fulldos på fasta tider.

Vid det här besöket tas dina stygn bort av en sköterska på mottagningen. I samband med det träffar du fysioterapeuten för uppföljning och eventuell stegring av träningsprogrammet.

Vid behov har du en uppföljning hos fysioterapeuten.

Efter fyra veckor tas ditt gips av. Du får nu fler övningar för dina fingrar och du ska även börja rörelseträna din handled.

Nu får du börja använda din hand i mycket lätta vardagsaktiviteter. Till exempel:

 • hjälpa till med handen vid lätt påklädning/hygien
 • hålla smörgås
 • vända blad i bok/tidning
 • hantera mobilen
 • skriva på dator

Under den här perioden fortsätter du med din träning och träffar fysioterapeut efter behov.

Efter sex veckor får du belasta handen med maximalt 1 kilo, till exempel lyfta ett mjölkpaket och använda handen i lättare matlagning. Därefter ska du successivt öka belastningen i vardagsaktiviteter fram till 12 veckor.

Du träffar fysioterapeuten för en avslutande uppföljning.

Du tillåts nu börja använda handen normalt i vardagen men du bör avvakta med tyngre aktiviteter som till exempel styrketräning och klättring ytterligare 3–4 veckor. De flesta behöver fortsätta med sina övningar ytterligare en tid, men kanske inte i samma omfattning som tidigare.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.