Nationell högspecialiserad vård

Skånes universitetssjukhus har tilldelats sex områden inom nationell högspecialiserad vård, det som tidigare hette rikssjukvård.

Nationell högspecialiserad vård innebär att en viss typ av högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus i landet, för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård samt i vilka landsting verksamheten ska bedrivas.

Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning. 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?