Nationell högspecialiserad vård

Skånes universitetssjukhus har tilldelats sex områden inom nationell högspecialiserad vård, det som tidigare hette rikssjukvård. Vi har också ett antal profilområden, där vi bedriver högspecialiserad vård som utmärker sig i Sverige och omvärlden.

Nationell högspecialiserad vård innebär att en viss typ av högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus i landet, för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård samt i vilka landsting verksamheten ska bedrivas.

Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning. 

Profilområden

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter