Lungmottagning Lund

Hitta hit

Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Lund. Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för utredning och behandling av avancerad KOL eller interstitiella lungsjukdomar som till exempel sarkoidos och lungfibros. Du kommer även hit om du ska utredas och följas upp för tuberkulos.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egenremiss. Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.

Ditt besök hos oss

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Kom ihåg att ta med legitimation.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Hälsokontroll för studenter

Som student vid Medicinska fakulteten kallas du till oss för en obligatorisk tbc-hälsokontroll på den del av mottagningen som kallas Lungdispensären. Inför besöket ska du fylla i en hälsodeklaration som du tar med dig. Vid behov får du göra ett PPD-test, som även kallas tuberkulintest. Om vi bedömer att du behöver skydd mot tbc blir du sedan erbjuden BCG-vaccination.

Hälsodeklaration för utskrift

Tuberkulintest – PPD-test

BCG-vaccination

Vanliga frågor och svar

Vem måste komma på hälsokontroll?

Alla studenter som kallas via universitetet, oavsett om du är BCG-vaccinerad eller inte.

Vad gör jag om tiden inte passar?

Du har rätt att lämna obligatorisk undervisning för att komma till oss. Om du har annat förhinder måste du byta tid med en kurskamrat. Ni behöver inte meddela oss i förväg att ni har bytt tid.

Vad gör jag om jag blir sjuk och inte kan komma?

Kontakta oss snarast.

Kan ni kontrollera om jag är vaccinerad med hjälp av ett PPD-test?

Nej, det går inte. PPD-testet reagerar även på släktingar till tuberkelbakterien. Dessa så kallade miljöbakterier finns naturligt i vår omgivning.

Är BCG-vaccinationen frivillig?

Ja, efter att du har gjort PPD-testet blir du i vissa fall erbjuden vaccination hos oss. Socialstyrelsen rekommenderar att personer som studerar eller arbetar i patientnära verksamhet på lung- och infektionsmottagningar, obduktionsavdelningar samt laboratorier med diagnostik av luftvägsprover, mykobakteriologisk diagnostik eller forskning ska vaccineras.

Hur många gånger ska man vaccineras?

Bara en gång. Det inte är bevisat att skyddet blir bättre av revaccination, vilket därför inte rekommenderas av WHO.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter