Barn- och ungdomsmedicinavdelning 64 Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Här vårdas barn och ungdomar från hela södra sjukvårdsregionen för blod- och cancersjukdomar. Vi behandlar patienter upp till 18 år.

Under behandlingar behöver ni ofta stanna över en eller flera dagar och då sover ni över på avdelningen.
Ibland räcker det med kortare besök under dagen på vår dagvård eller på ditt hemortssjukhus.

I de flesta fall kan kontroller och viss behandling skötas via hemortssjukhuset.

Hela familjen har tillgång till stöd och hjälp på vår avdelning. En konsultsjuksköterska fungerar som ett stöd för familjen både under sjukhusvistelsen och hemma. Om önskemål finns informerar konsultsjuksköterskan om barnets sjukdom på barnets skola och anordnar årliga temadagar för skolpersonal.

Vi har även dietister som kan ge matråd utifrån ditt barns diagnos och individuella behov. Personalen på avdelningen förmedlar kontakt till dietist.

På avdelningen finns en syskonstödjare som arbetar specifikt med syskon till patienten.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Många barn som vårdas på avdelningen är infektionskänsliga. Syskon, närstående och andra besökare är mycket välkomna och får komma om de är friska. Om du nyligen haft till exempel maginfluensa eller vattkoppor ber vi dig vänta med att besöka en närstående på avdelningen. 

Utöver den person som vistas hos det inneliggande barnet begränsas antalet besökare till två åt gången. En förälder har alltid möjlighet att övernatta hos barnet.

Kuratorn finns som ett samtalsstöd och förmedlar kontakt med psykolog. Kuratorn hjälper dig även med vilka ersättningar du har rätt till, när ditt barn blir sjukt. Meddela personalen på avdelningen att du vill ha kontakt med kuratorn.

En dag på avdelningen

Vi kontrollerar vikt och temperatur på morgonen för patienter som sover över på avdelningen. Under förmiddagen besöker vårdpersonalen dig som patient och berättar om eventuella provtagningar, undersökningar och behandlingar som behöver göras. 

Det finns möjlighet för barn att delta i lekterapins verksamhet och barn i skolåldern kan även besöka sjukhusskolan. Om barnet av olika anledningar inte kan besöka lekterapin eller sjukhusskolan kan barnen få besök på avdelningen istället.

Efter klockan 18.00 önskar en del familjer med mindre barn att komma till ro inför natten så tänk därför på att visa hänsyn till varandra.

  • Frukost serveras mellan cirka 08.00-09.30
  • Lunch cirka 12.00
  • Mellanmål cirka 15.00
  • Kvällsmat cirka 17.00

Du som besöker dagvården får mat på avdelningen om besöket varar mer än fyra timmar. Om du bor på Patienthotellet eller Ronald McDonald hus, äter du där.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter