Barn- och ungdomsmedicinavdelning 64 Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Här vårdas barn och ungdomar från hela södra sjukvårdsregionen för blod- och cancersjukdomar. Vi behandlar patienter i åldrarna 0 till 18 år.

Vården kan både ske inneliggande och via besök på dagvård eller mottagning.
I de flesta fall kan kontroller och viss behandling skötas via hemortssjukhuset.

Hela familjen har tillgång till stöd och hjälp på vår avdelning. En konsultsjuksköterska fungerar som ett stöd för familjen både under sjukhusvistelsen och hemma. Om önskemål finns informerar konsultsjuksköterskan om barnets sjukdom på barnets skola och anordnar årliga temadagar för skolpersonal.

Vi har även en syskonstödjare som arbetar specifikt med syskon till patienten.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Många barn som vårdas på avdelningen är infektionskänsliga. Syskon, närstående och andra besökare är mycket välkomna och får komma om de är friska. Om du nyligen haft till exempel maginfluensa eller vattkoppor ber vi dig vänta med att besöka en närstående på avdelningen. 

Besökare är välkomna fram till klockan 19. Utöver den person som vistas hos det inneliggande barnet begränsas antalet besökare till två åt gången. En förälder har alltid möjlighet att övernatta hos barnet.

En dag på avdelningen

Under dagen sker provtagningar, undersökningar och behandlingar. Det finns möjlighet för barn att delta i lekterapins verksamhet och barn i skolåldern kan även besöka sjukhusskolan. 
Om barnet av olika anledningar inte kan besöka lekterapin eller sjukhusskolan kan barnen få besök på avdelningen istället.

Vi som jobbar här

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, konsultsjuksköterskor, kurator, medicinska sekreterare och servicepersonal i köket.

Det finns möjlighet för både barn- och förälder att träffa kurator eller psykolog. Vid behov av kontakt med kurator eller psykolog kan du fråga sjukvårdspersonalen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.