Föreläsningar och patientutbildningar i Lund och Malmö

På Skånes universitetssjukhus anordnas föreläsningar och utbildningar för dig som patient och närstående. Lär dig mer om din sjukdom och ställ frågor till vårdpersonal. Vi har även föreläsningar för personal och patientföreningar.

Patientutbildningarna tas fram tillsammans med vårdpersonal, patienter och patientföreningar och det är din behandlande mottagning som bjuder in. Om du har frågor eller önskemål om fler patientutbildningar kan du kontakta Patientforum i Malmö eller Lund, din behandlande läkare eller vårdpersonal.

Kommande föreläsningar 

 


Nyss genomförda föreläsningar

7 maj 2018 – Föreläsning om stroke.

12.00 till 14.00 Blodtrycksmätning och utställning. 14.00 till ca 16.50 Föreläsning. Jubileumsaulan, SUS Malmö. Arrangeras av VO Neurologi och Patientforum SUS samt Strokeföreningen Malmö-Lund. 

8 mars 2018 – Föreläsning om njursjukdom.

17.30 till 20.00, Jubileumsaulan, SUS Malmö. 

14 mars 2018 – Synligt blod i urinen.

Föreläsning om blåscancer. 18.30 till 20.10, Jubileumsaulan, SUS Malmö.

9 april 2018 – Föreläsning om diabetes.

17.30 till 20.00, Jubileumsaulan, SUS Malmö. 

7 februari - Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och åldrande

Föreläsare: Lena Nylander, psykiater. Tid och plats: 7/2 kl 13.30-16.00 SUS Lund, Entrégatan 7 (Blocket), entréplan, föreläsningssal 3. Arrangörer: Sjukhusbiblioteket/Patientforum.

27 november - KOL-dag

Föreläsare: docent Ellen Tufvesson, KOL-sköterska Benita Björk, informatör Marie Ekelund med flera
Tid och plats: 27/11 kl 13.00–16.00 SUS Lund, Aulan i Blocket, plan 1
Arrangörer: Sjukhusbiblioteket/Patientforum och HjärtLungföreningen Lund.

5 december - Att leva med Endometrios. Diagnos, behandling samt forskning

Föreläsare: Johanna Nordengren och Said Makari, överläkare, Frida Gullberg, sjuksköterska, Åse Knutsson, kurator, Ingrid Peppler-Jönsson, psykolog, Cecilia Thulin, fysioterapeut, Ulrika Johnsson, barnmorska och sexolog.
Tid och plats: 5/12 kl 17.30–20.00 SUS Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5
Arrangörer: Skånes universitetssjukhus: Endometriosteamet, verksamhetsområde kvinnosjukvård samt patientforum Malmö.

Ta del av tidigare föreläsningar

Temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar som arrangeras av Patientforum filmas och går att titta på i efterhand. Här kan du söka och titta på tidigare föreläsningar:

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter