Föreläsningar och patientutbildningar i Lund och Malmö

På Skånes universitetssjukhus anordnas föreläsningar och utbildningar för dig som patient och närstående. Lär dig mer om din sjukdom och ställ frågor till vårdpersonal. Vi har även föreläsningar för personal och patientföreningar.

Patientutbildningarna tas fram tillsammans med vårdpersonal, patienter och patientföreningar och det är din behandlande mottagning som bjuder in. Om du har frågor eller önskemål om fler patientutbildningar kan du kontakta Patientforum i Malmö eller Lund, din behandlande läkare eller vårdpersonal.

Kommande föreläsningar 2019

 • 4 april – Bemötande och kommunikation

  Betydelsen för patientsäkerhet? Patienten som resurs?
  Obligatorisk anmälan!
  Föreläsningen vänder sig till personal och företrädare för patientorganisationer 
  Jubileumsaulan, klockan 13.00-16.00, Sus Malmö.
  Program: Bemötande och kommunikation

 • 24 april – Diabetes
  Jubileumsaulan, 17.30 - 20.00, Sus Malmö
  Program: Diabetes

 • 6 maj - Malignt melanom
  Jubileumsaulan (kvällstid), Sus Malmö

 • 14 maj – Stroke
  Jubileumsaulan (eftermiddag), Sus Malmö.

Under våren 2019 kommer vi inte att anordna några föreläsningar i Lund eftersom Aulan i Blocket renoveras och beräknas vara klar under hösten 2019.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter