Patientutbildning

Med ett sjukdomsbesked kommer många frågor och tankar, både för dig som är sjuk och för dig som är närstående. Patientutbildningscentrum ordnar utbildningar för att hjälpa er att hantera er nya livssituation.

Utbildningarna är till för dig som behöver råd och stöd och som vill lära dig mer om din sjukdom. Vi utbildar även dig som har egen erfarenhet av en sjukdom och vill fungera som stödperson för någon som är sjuk.

Utbildning för patienter och närstående

Vid våra grupputbildningar möts patienter, närstående, vårdpersonal och stödpersoner i mindre grupper för att lära av varandra. När en utbildning är aktuell får du en inbjudan från din mottagning.

Oftast träffas vi vid tre eller fyra tillfällen och du får bland annat lära dig:

  • hur olika behandlingar går till
  • hur kroppen påverkas
  • vad du kan göra för att må bättre
  • hur du hittar information och lär dig mer på egen hand.

Innehållet anpassas till stor del efter deltagarnas  behov. Har du frågor eller förslag på utbildningar kan du kontakta oss på Patientutbildningscentrum. 

Vi samarbetar med Patientforum på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Utbildning för stödpersoner

En stödperson är någon att tala med, som lyssnar och ger stöd när man lever med en sjukdom. Som stödperson kan du bli kontaktad av både patienter och personer som lever nära någon som är sjuk.

Vill du bli stödperson?

Du kan bli stödperson om du är patient eller närstående och har egen erfarenhet av en sjukdom. För att passa i rollen måste du vara i god fysisk och psykisk balans. Det är även viktigt att du har förmågan att stötta andra människor.

Anmäl ditt intresse till puc.helsingborg@skane.se eller kontakta aktuell vårdenhet.

Patientutbildningscentrum ansvarar för utbildningen av nya stödpersoner tillsammans med vårdenheterna. 

Vill du kontakta en stödperson?

Vänd dig till din vårdenhet om du vill kontakta en stödperson. Om vårdenheten inte har uppgifter om stödpersoner kan du kontakta Patientutbildningscentrum. Du kan vara anonym när du har kontakt med en stödperson.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.