Patientutbildning

Med ett sjukdomsbesked kommer många frågor och tankar, både för dig som är sjuk och för dig som står vid sidan om. Patientutbildningscentrum anordnar utbildningar för att hjälpa patienter och närstående att hantera sin nya livssituation.

Utbildningarna erbjuds dig som behöver råd och stöd och vill lära dig mer om din sjukdom. Vi utbildar även dig som har egen erfarenhet av sjukdom och vill fungera som stödperson för någon som är sjuk.

Utbildning för patienter och närstående

Vid våra grupputbildningar möts patienter, närstående, vårdpersonal och stödpersoner i mindre grupper för att lära av varandra. När en utbildning är aktuell får du en inbjudan från din mottagning.

Oftast träffas vi vid tre eller fyra tillfällen och du får bland annat lära dig:

  • hur olika behandlingar går till
  • hur kroppen påverkas
  • vad du kan göra för att må bättre
  • hur du hittar information och lär dig mer på egen hand

Innehållet anpassas till stor del efter behoven som finns hos deltagarna. Har du frågor eller förslag på utbildningar kan du kontakta oss på Patientutbildningscentrum.

Utbildning för stödpersoner

En stödperson är någon att tala med, som lyssnar och ger stöd när man lever med en sjukdom. Som stödperson kan du komma att bli kontaktad av både patienter och personer som lever nära någon som är sjuk.

Vill du bli stödperson?

Om du i egenskap av patient eller närstående har egen erfarenhet av sjukdom kan du bli stödperson. För att passa i rollen måste du vara i god fysisk och psykisk balans. Det är även viktigt att du har förmågan att stötta andra människor.

Patientutbildningscentrum, i samarbete med vårdenheterna, ansvarar för utbildningen av nya stödpersoner. Om du vill bli stödperson, anmäl ditt intresse till puc.helsingborg@skane.se eller kontakta aktuell vårdenhet.

Vill du komma i kontakt med en stödperson?

Du som vill få kontakt med en stödperson vänder dig i första hand till den aktuella vårdenheten. Om de inte har uppgifter om stödpersoner kan du kontakta Patientutbildningscentrum. Vid kontakt med stödperson kan du vara anonym.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter