Om oss

Om sjukhuset

Hos oss kan du få akutvård, specialistsjukvård och förlossningsvård.

Kontakta oss

För dig som har frågor om din vård, sjukresor eller en faktura som du har fått.

Press

Kontaktpersoner, pressmeddelanden och tillstånd för fotografering och filmning.

Forskning

Vi bedriver patientnära forskning, bland annat om nedkylning av patienter med hjärtstopp.

Patientsäkerhet

Personalen ansvarar för att din vård ska vara säker men som patient kan du också hjälpa till.