Regler och rättigheter

På 1177.se hittar du information om hur hälso- och sjukvården fungerar och vilka regler och rättigheter som finns för dig som patient eller närstående.

Här nedan finns några länkar till några ämnen som du hittar på 1177.se. Många ämnen finns översatta till andra språk.

När du behöver vård

Så söker du vård i Skåne

Remiss och egen vårdbegäran

Förbered ditt läkarbesök – 10 tips

Hitta rätt i Skånes vård

Hälso- och vårdval

Vad kostar det?

Patientavgifter

Högkostnadsskydd

Vad kostar läkemedel på recept?

Om din faktura

Tyck till om vården

Kontakta gärna mottagningen eller avdelningen om du vill berätta vad du tyckte om vården och bemötandet som du fått. Du kan också använda blanketten för synpunkter och klagomål.

Mottagningar och avdelningar

Blankett för att lämna synpunkt eller klaga på vården

Du kan vända dig till patientnämnden i Skåne om du vill ha stöd i kontakten med vården. De kan bland annat hjälpa dig att lämna din synpunkt eller klagomål. På 1177.se hittar du patientnämndens kontaktuppgifter och mer information för dig som inte är nöjd med vården.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Dina rättigheter i vården

Barns rättigheter i vården

Ny medicinsk bedömning – second opinion

Vårdgaranti

Tystnadsplikt och sekretess

Din journal

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?