Kontakta oss

Växel

Telefon: 042-406 10 00

Besöksadress

Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborg

Frågor om tidsbokning eller din vård 

Vänd dig till den mottagning eller avdelning som behandlar dig.

Mottagningar och avdelningar

Frågor om patientavgifter och patientfakturor

Vänd dig till Patientservice:
Telefon: 0771-11 14 44
Ställ din fråga till Patientservice 

Tyck till om vården

Kontakta gärna mottagningen eller avdelningen om du vill berätta vad du tyckte om vården och bemötandet som du har fått. Du kan även använda en blankett för synpunkter och klagomål, eller vända dig till patientnämnden.

Lämna en synpunkt eller klagomål på vården

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 44 11
E-post: sjukresor@skanetrafiken.se

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Sjukresa om du har symtom som kan vara covid-19

Har du symtom som kan vara covid-19? Till exempel hosta, snuva, feber eller ont i halsen? Berätta det när du bokar din sjukresa, så kan personalen skydda sig på rätt sätt.

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 44 11
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Postadress

Helsingborgs lasarettet
Charlotte Yhlens gata 10
S-251 87 Helsingborg

Faktureringsadress

Region Skåne
Helsingborgs lasarett
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

E-post

Du kan ställa frågor av allmän karaktär via e-post till helsingborg.lasarett@skane.se

Vi läser vår e-post måndag till fredag under kontorstid.

Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster om du till exempel vill boka tid, förnya recept eller om du har några medicinska frågor. Vi kan inte hantera patientärenden via e-post eftersom det inte är tillräckligt säkert för att skicka patientuppgifter.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter