Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet.

Undervisningen anpassas individuellt efter varje barn med hänsyn till sjukdom och behandling. Sjukhusskolan drivs av kommunen (Helsingborg stad) i sjukhusets lokaler.

Det är barnets ordinarie skola som har huvudansvar för skolgången och i samarbete med dem ansvarar sjukhusskolan för undervisningen under barnets sjukhusvistelse samt de som kommer till dagsjukvården för behandlingar av kroniska sjukdomar.

Sjukhusskolan finns i anslutning till Barn- och ungdomsavdelning på plan 1.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter