Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet.

Undervisningen anpassas individuellt efter varje barn med hänsyn till sjukdom och behandling. Sjukhusskolan drivs av kommunen (Helsingborg stad) i sjukhusets lokaler.

Det är barnets ordinarie skola som har huvudansvar för skolgången och i samarbete med dem ansvarar sjukhusskolan för undervisningen under barnets sjukhusvistelse samt de som kommer till dagsjukvården för behandlingar av kroniska sjukdomar.

Sjukhusskolan finns i anslutning till Barn- och ungdomsavdelning på plan 1.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?