Barn på sjukhus

Om ditt barn ska stanna på lasarettet över natten får oftast du som förälder sova tillsammans med barnet. Läs mer på avdelningens sida för att få veta vad som gäller just på den avdelning där ditt barn får vård.

Barn som vårdas en längre tid på sjukhus kan få undervisning i sjukhusskolan och är välkomna att besöka lekterapin för ett avbrott i sjukhusvardagen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?