Forskning

På alla sjukhus i Region Skåne bedrivs forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten.

Forskningen på Helsingborgs lasarett

Helsingborgs lasarett bedriver forskningsprojekt inom bland annat allmänmedicin, intensivvård och ortopedi.

Forskning i Region Skåne

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne. (skane.se)

Lär dig mer om forskning

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. (vetenskaphalsa.se)

Rådgivning och stöd för forskare

På skane.se kan du läsa mer om bland annat forskningsmedel, mötesplatser och nätverk.

Delta i klinisk studie

Delta som försöksperson och bidra till att driva forskningen framåt. (kliniskastudier.se)

Grafisk bild på hjärna.

Fatta forskning

Forskare berättar om sina forskningsstudier inom Skånes sjukhus nordväst inom projektet Fatta forskning.

Vetenskapens dag 2024

Helsingborgs lasarett och Stig och Ragna Gorthons stiftelse bjuder in anställda och allmänheten till Vetenskapens dag 2024